Buurt Informatie Netwerk (BIN)

Veiligheid is als een rekker van vele kleine inspanningen. Met het BIN-Z SPL, handelaars en zelfstandigen SPL, zorgen wij alvast voor één facet in uw zaak.

BIN-Z SPL is een samenwerkingsverband tussen drie partners (raad voor Lokale economie, lokale politie en gemeentebestuur SPL) die elk bijdragen tot het welslagen van ons gemeenschappelijk doel, namelijk uw veiligheid.

Sinds 2002 is het BIN-Z SPL actief in onze gemeente en is het mogelijk om voor een kleine bijdrage (€ 15,00) mee te genieten van eerstelijnsinfo via uw gsm/email.

Wij vormen zo een netwerk van honderd leden over gans de gemeente SPL, herkenbaar aan de BIN–sticker/borden. Zowel Ruisbroek, Vlezenbeek als de Bergensesteenweg kijken en luisteren dus samen naar de politie-informatie.

Hoe werkt het BIN in de praktijk?

Wanneer een politiepatrouille, een burger of een handelaar een situatie, een feit of een verdachte handeling vaststelt dat een risico inhoudt voor de handelaars en zelfstandigen van de gemeente, worden zij hiervan via een cascadesysteem op de hoogte gebracht. Op die manier kan er vooral preventief, maar ook repressief worden gewerkt.

Een goed begin, doe mee met BIN!

Wij roepen bij deze graag alle handelaars en zelfstandigen van de gemeente op om ook aan te sluiten bij het BIN. Bent u geïnteresseerd, vul dan snel het online aansluitingsformulier in.