College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur en staat in voor het dagelijks beheer. Het college is een collegiaal orgaan. Dit betekent dat de beslissingen door het college als geheel worden genomen en dat de leden van het college geen individuele beslissingsbevoegdheden hebben.