College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur en staat in voor het dagelijks beheer. Het college is samengesteld uit de burgemeester, de schepenen en de gemeentesecretaris. De burgemeester en de gemeentesecretaris zetelen van rechtswege in het college, de schepenen worden verkozen door en onder de gemeenteraadsleden op basis van een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen. Het college is een collegiaal orgaan. Dit betekent dat de beslissingen door het college als geheel worden genomen en dat de leden van het college geen individuele beslissingsbevoegdheden hebben.

Samenstelling