Financiële dienst

De financiële dienst is de centrale dienst in het financieel management in de gemeente.

Betalingen kunnen gedaan worden op rekeningen van het gemeentebestuur (steeds met vermelding van de reden van betaling):

  • op PCR BE45 0000 0256 0089 / BIC BPOTBEB1;
  • op bankrekeningnummer BE79 0910 0018 4733 / BIC GKCCBEBB;
  • op het rekeningnummer gedrukt op het aanslagbiljet of op de factuur met vermelding van OGM-nummer.