Adviesraden en werkgroepen

Om de bevolking zo nauw mogelijk te betrekken bij het beleid werden diverse advies- en inspraakorganen opgericht.

Adviesraad Ontwikkelingssamenwerking

GECORO

Lokaal overleg kinderopvang

Seniorenraad

Bibliotheekbeheersorgaan

Jeugdraad

Milieuraad

Sportraad

Cultuurraad

Kinderraad

Raad voor Lokale Economie

Werkgroep Streek- en volkskunde