Adviesraden en werkgroepen

Om de bevolking zo nauw mogelijk te betrekken bij het beleid werden diverse advies- en inspraakorganen opgericht.