Leeuw Mondiaal

Adviesraad Ontwikkelingssamenwerking

Doelstelling adviesraad Ontwikkelingssamenwerking:

 • projectbegeleiding;
 • ondersteuning en voorbereiding van het mondiaal beleid;
 • adviezen formuleren voor keuze jaarlijks project Ontwikkelingssamenwerking, vastlegging criteria e.a.
 • brugfunctie naar de bevolking: onder meer door informatieverstrekking.
   

Specifieke projecten Ontwikkelingssamenwerking:

Jaarlijks kunnen projecten in het Zuiden (4de pijler) die in aanmerking komen voor steun of subsidie van het gemeentebestuur worden voorgedragen. Deze projecten moeten voldoen aan een aantal criteria:

 • het project moet een band hebben met een inwoner van Sint-Pieters-Leeuw;
 • het project situeert zich in ontwikkelingsgebied;
 • projecten met kinderen krijgen voorrang;
 • ook projecten in verband met water krijgen voorrang;
 • de keuze van het project wordt geadviseerd aan het college van burgemeester en schepenen door de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking “Leeuw Mondiaal”.

Hoe de gemeentelijke toelage voor een specifiek project aanvragen?

Aanvragen kunnen uitsluitend ingediend worden via het online aanvraagformulier.
Indienen kan tot uiterlijk 31 juli 2022.
 

Lid worden van Leeuw Mondiaal?

Wens je meer te weten over de werking van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking ‘Leeuw Mondiaal’? Wens je jouw steentje bij te dragen aan de werking hiervan? Word lid van ‘Leeuw Mondiaal’ en help mee bij het organiseren van lokale activiteiten ten voordele van projecten in het Zuiden!