Woonzorgcentrum Zilverlinde

Woonzorgcentrum Zilverlinde

Woonzorgcentrum Zilverlinde is gelegen in een groene en rustige omgeving en toch goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Zilverlinde wil een gezellige "thuis" bieden aan alle bewoners. De deuren staan er steeds open voor bezoekers, familie en vrienden.

Zorg op maat

Woonzorgcentrum Zilverlinde - zorg op maat Wie de zorg voor zichzelf en/of partner fysiek niet meer aankan, moet die zorg in wederzijds respect kunnen toevertrouwen aan anderen. Wij bieden een geborgen thuis met zorg op maat.

Woonzorgcentrum Zilverlinde biedt:

 • Woonzorgcentrum Zilverlinde - zorg op maateen thuisvervangende omgeving: verblijf, maaltijden, drank, onderhoud enz.;
 • gemeubelde kamers met plaats voor een eigen klein meubel;
 • verpleging en verzorging;
 • administratieve en sociale begeleiding; (incl. aanvraag van de zorgverzekering en eventueel ook van de tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden)
 • kiné: afhankelijk van de graad van zorgbehoevendheid heeft een bewoner een ROB- of een RVT-statuut. Enkel bewoners met een RVT-statuut kunnen door de kinesisten verbonden aan het woonzorgcentrum behandeld worden. De kosten van de kinebehandelingen zijn dan inbegrepen in de dagprijs. Bewoners met een ROB-statuut doen een beroep op een externe kinesist naar keuze.
 • ergotherapie;
 • een gevarieerd activiteitenaanbod;
 • een kapsalon;
 • mogelijkheid tot relaxatie en badrelaxatie.

Kortverblijf

Om goed te herstellen na een operatie of ziekte is het belangrijk omringd te zijn met goede zorgen. Voor een mantelzorger is het deugddoend om de zorg in vertrouwen een poosje te kunnen overlaten.
Een kortverblijf kan maximaal 60 dagen per jaar, eenmaal verlengbaar met 30 dagen. Inwoners van Sint-Pieters-Leeuw hebben voorrang.

Dagprijs

De dagprijs in het woonzorgcentrum bedraagt € 61,75 per dag.
Bij een echtpaar betaalt elke persoon 10 % minder.
De bedragen kunnen jaarlijks geïndexeerd worden.

De prijzen voor kortverblijf zijn dezelfde als bij een definitieve opname. 

Inbegrepen in de dagprijs:

 • verblijf;
 • verpleging en verzorging;
 • ontbijt, middagmaal en avondmaal (drank inbegrepen);
 • onderhoud van de kamer;
 • animatie en ergotherapie;
 • kinesist voor RVT-gerechtigden;
 • incontinentiemateriaal;
 • was en strijk van bedlinnen en persoonlijke linnen (niet voor kortverblijf);
 • administratieve en sociale dienstverlening.

Niet inbegrepen in de dagprijs:

 • dokters-en apotheekkosten;
 • kinesist, tenzij voor RVT-gerechtigden;
 • pedicure;
 • haarkapper;
 • vervoer;
 • telefoonkosten;
 • dranken cafetaria;
 • labels kleding (in principe eenmalig);
 • droogkuis van kleding;
 • kranten en tijdschriften;
 • medicatie en glucometingen.

Voorwaarden

Voorwaarden om in woonzorgcentrum Zilverlinde te wonen zijn:

 • de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben (uitzonderingen zijn mogelijk);
 • bepaalde graad van hulpbehoevendheid (KATS-score): D, B of C-profiel;  
 • domicilie in Sint-Pieters-Leeuw hebben
  OF eerder al eens langer dan 5 jaar in de gemeente hebben gewoond
  OF een zoon of dochter hebben die op het moment van de inschrijving langer dan 5 jaar in Sint-Pieters-Leeuw gedomicilieerd is. 

Wil je graag weten welke score of graad van zorgbehoevendheid voor jou van toepassing is?

Neem contact op met je huisarts. Aan de hand van onderstaande fiche zal hij/zij jouw score bepalen.

Evaluatieschaal tot staving van de aanvraag om tegemoetkoming in een verzorgingsinrichting
Opnamebeleid WZC Zilverlinde

Wachtlijst

Niet iedereen kan onmiddellijk terecht in het woonzorgcentrum.

Voor het woonzorgcentrum Zilverlinde is er een wachtlijst. We raden je aan om tijdig in te schrijven. Een inschrijving op de wachtlijst dwingt je tot niets. Het is een goede voorzorgsmaatregel.

Plaatsen in andere rusthuizen 

Leeuwenaren die de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben en omwille van de wachtlijst niet in de Zilverlinde terecht kunnen op het moment dat dit voor hen nodig is, kunnen terecht bij de maatschappelijk assistent Vera De Boeck. Zij geeft informatie en advies over andere mogelijkheden.

Contact 

Vera De Boeck, maatschappelijk assistente

WZC Zilverlinde
Welzijnsweg 2
1600 Sint-Pieter-Leeuw
T 02 370 88 85
F 02 377 26 88
vera.de.boeck@ocmwspl.be

Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

Aanvraag inschrijving wachtlijst

LDC Meander

Het dienstencentrum Meander met cafetaria is trouwens op dezelfde site als woonzorgcentrum Zilverlinde gelegen en is toegankelijk voor iedereen.

Praatcafé dementie

Draag je ook zorg voor een persoon met dementie? Of interesseert het onderwerp dementie jou?
Regelmatig organiseert WZC Zilverlinde samen met WZC Sint-Antonius praatcafés.
Wil je er graag bijzijn? Iedereen is van harte welkom.

Volgende thema's staan alvast op de kalender:

 • Dementie en muziek” door Kaat Rijpers, muziektherapeute, op dinsdag 25 september 2018 in het lokaal dienstencentrum Meander.

 • Moeilijk hanteerbaar gedrag” door Ann Claeys, verpleegkundige WZC De Wingerd, op dinsdag 20 november in WZC Sint-Antonius.

Deuren open vanaf 19 uur, begin om 19.30 uur, einde voorzien rond 21.30 uur.

Meer info: Vera De Boeck, maatschappelijk assistente en referentiepersoon dementie, 02 370 88 85, vera.de.boeck@ocmwspl.be.