Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad regelt alles wat van gemeentelijk belang is en heeft een verordenende functie.
De gemeenteraadsleden worden verkozen voor een periode van 6 jaar. Het aantal leden hangt af van het aantal inwoners van de gemeente. Onze raad bestaat uit 31 raadsleden en de OCMW-voorzitter, die van rechtswege schepen is. De voorzitter van de gemeenteraad is burgemeester Luc Deconinck.
De gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw is samengesteld uit zes fracties. De N-VA vormt samen met de CD&V de bestuursmeerderheid. De PF, Open Vld, Vlaams Belang en sp.a vormen de oppositie. De zetelverdeling is als volgt: N-VA-CD&V 17 zetels; PF 8 zetels; Open Vld 3 zetels; Vlaams Belang 1 zetel; sp.a 1 zetel.

Samenstelling