Raadscommissies

In onze gemeente wordt de werking van de gemeenteraad gekenmerkt door een sterke inbreng van twee raadscommissies:

  • de commissie Mens, Samenleving en Ruimte
    bevoegd voor besprekingen over vrije tijd, welzijn en OCMW, Vlaams beleid, integratie, onderwijs, lokale econmie en landbouw, toerisme, omgeving (RO en milieu), openbare werken en mobiliteit;
     
  • de commissie Bestuurlijke en Administratieve organisatie
    bevoegd voor besprekingen over financiën en begroting, personeel, veiligheid en integrale veiligheid, administratie en bestuurlijke organisatie, ICT, gebouwen en patrimonium, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

In de commissies worden dossiers voorbereid vooraleer zij worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Op die manier kunnen de raadsleden in sereniteit dossiers voorbereiden en bespreken.