Werkgroep Streek- en volkskunde

Wenst u meer informatie over de geschiedenis van Sint-Pieters-Leeuw dan is Lewe, het tijdschrift van de werkgroep voor Streek- en Volkskunde van Sint-Pieters-Leeuw, zeker een aanrader.
Wie belang stelt in de heemkunde en de folklore van Sint-Pieters-Leeuw, kan een abonnement bekomen op dit heemblad (4 nummers per jaar) door storting van 8,00 euro op het rekeningnummer BE26 0910 1163 0329 van de gemeentelijke werkgroep voor Streek- en volkskunde.

Wie meer informatie wil kan steeds terecht bij:
Gilbert Pické, secretaris
Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
T 02 377 97 10 - Eheemkunde@sint-pieters-leeuw.be.

De gemeentelijke openbare bibliotheek heeft naast de verzameling reeds gepubliceerde tijdschriften van de werkgroep, eveneens een uitgebreid aanbod van geschiedkundige werken over onze gemeente.

Lewe - publicaties sinds 1992

De oudste geschiedenis van Sint-Pieters-Leeuw

De oudste geschiedenis van Sint-Pieters-Leeuw
door Félicien Bosmans, Gilbert Pické en Alfons Van Mieghem

Behandelt de ontstaansgeschiedenis van Sint-Pieters-Leeuw.

€ 5,00

 H. Cornelius vereerd te Sint-Pieters-Leeuw

H. Cornelius vereerd te Sint-Pieters-Leeuw
door Alfons Van Mieghem

De "begankenis" in Leeuw-centrum was elk jaar een van de belangrijke gebeurtenissen.

€ 2,50

 

 

  

 

Het Kasteel Inkendaal

Het kasteel Inkendaal
door Pierre de Fays, John Poullet, Bea Tielemans en Frederik Veldekens jr.

of De Bijtjes: de geschiedenis van beide wordt hierin beschreven.

€ 2,50

 Onze-Lieve-Vrouwkerk Vlezenbeek

O.L.V.-kerk Vlezenbeek
door Jan Quinart

Dit nummer geeft een volledige beschrijving van het interieur en van de kerk.

€ 2,50

     
Ruisbroek: wegen en straten

Ruisbroek: wegen en straten
door Lucien Dullekens, André Paternoster en Alfons Vandenbosch

Dit nummer bevat een volledige beschrijving van alle straten en wegen.

€ 2,50

 Ruisbroek

Ruisbroek
door Lucien Dullekens, Alfons Vandenbosch, André Paternoster, Lucien Bertrand en Alfons Van Mieghem

Hierin wordt de geschiedenis van Ruisbroek, de kerk en het kasteel "De Helle" beschreven.

€ 2,50

     
Van viaduct tot HST

Van viaduct tot HST
door Félicien Bosmans

Ruisbroek werd in de loop der tijden veranderd door de HST, het kanaal, de autostrade en de tunnel onder de spoorweg.

€ 2,50

 Uit het oude ... groeit het nieuwe

Uit het oude ... groeit het nieuwe
door meerdere auteurs

Dit nummer geeft de geschiedenis weer van 100 jaar parochie Zuun en de kerk.

€ 2,50

     
De Zuun ... in Zuun

De Zuun ... in Zuun
door Roger Cromphout, Etienne Larock, Gilbert Cool, Luk De Dobbeleer en Geert Cromphout

De Zuun die onze gemeente doorsnijdt, wordt hierin grondig bestudeerd.

€ 2,50

 Vic Feytons: een kwarteeuw cultuurengagement

Vic Feytons: een kwarteeuw cultuurengagement
door meerdere auteurs

Behandelt 25 jaar uit het boeiende leven van een merkwaardig inwoner van onze gemeente.

€ 2,50

     
De fresco's en andere kunstuitingen van Georges De Geetere

De fresco's en andere kunstuitingen van Georges De Geetere
door Félicien Bosmans, Gilbert Pické en Jo Wauters

Hij heeft als Hallenaar in Sint-Pieters-Leeuw meerdere fresco's op zijn actief.

€ 2,50

 Leeuw centrum: wegen en straten

Leeuw centrum: wegen en straten
door Félicien Bosmans, Johan Persoons, Eugeen Van Poucke en André Paternoster

Alle 88 straten van Leeuw Centrum worden besproken.

€ 5,00

     
Negenmanneke: wegen en straten

Negenmanneke: wegen en straten
door Félicien Bosmans, Johan Persoons, André Paternoster en Eugeen Van Poucke

Alle straten van het Negenmanneke worden hierin uitgelegd.

€ 5,00

 't hof ter Nederloo

't hof ter Nederloo
door Félicien Bosmans

Deze bijdrage beschrijft de geschiedenis van dit middeleeuws kasteel.

€ 2,50

     
De Helle - Het kasteel van Ruisbroek

"De Helle" Het kasteel van Ruisbroek
door Karel Breda en Stijn Heremans

Het bouwhistorisch onderzoek en de restauratie van dit kasteel wordt hierin beschreven.

€ 2,50

 Zuun: straten en wegen

Zuun: straten en wegen
door Félicien Bosmans, Johan Persoons en Eugeen Van Poucke

Alle wegen en straten van Zuun worden hierin beschreven en uitgelegd.

€ 2,50

     
De Heerlijkheid van Wolfswagen

De Heerlijkheid van Wolfswagen

door Félicien Bosmans

Beschrijft de kapel en het kasteel van Wolfshagen gelegen te Lot dat tot 1927 bij Sint-Pieters-Leeuw behoorde.

€ 2,50

 100 jaar aardbeienteelt in Vlezenbeek

100 jaar aardbeienteelt in Vlezenbeek
door André Paternoster en Eugeen Van Poucke

Uitgave ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het "Nationaal verbond van aardbeikwekers" te Vlezenbeek.

€ 2,50

 

 

  

 

Wegen en straten van Vlezenbeek, Sint-Laureins-Berchem en Oudenaken

Wegen en straten van Vlezenbeek, Sint-Laureins-Berchem en Oudenaken

Beschrijft alle wegen en straten van de deelgemeenten Vlezenbeek, Sint-Laureins-Berchem en Oudenaken.

€ 2,50

 Gebeurtenissen in onze streek gedurende de oorlogen van Lodewijk XIV in de 17de eeuw

Gebeurtenissen in onze streek gedurende de oorlogen van Lodewijk XIV in de 17de eeuw
 
Geeft weer hoe onze regio te lijden heeft gehad tijdens de 5 oorlogen die in de 17de eeuw in onze contreien werden uitgevochten.

€ 2,50

 

 

  

 

Ons erfgoed in woord en beeld

Ons erfgoed in woord en beeld
door Félicien Bosmans, Georges Desmeth, André Paternoster, Gilbert Pické en Eugeen Van Poucke

Werd ter gelegenheid van 25 jaar Heemkunde uitgegeven. Alle historisch waardevolle gebouwen, pachthoven, landschappen en natuurgebieden werden hierin opgenomen.

€ 5,00

 Coloma: cultureel centrum en rozentuin

Coloma: cultureel centrum en rozentuin
door Félicien Bosmans, Erik Laga, Alfons Van Mieghem en Marcel Vossen

Naar aanleiding van 15 jaar Cultureel Centrum Coloma, werd de Coloma-brochure volledig herwerkt. Naast de geschiedenis van het kasteel werd een ruime bijdrage geleverd over de rozentuin, enig in zijn opzet in Europa.

€ 5,00

 

 

  

 

Kanaal naar Charleroi

Kanaal naar Charleroi
door Marc Bastijns, Anke Dehuisser, Kevin Pollet en Joke Vandenbussche

Naar aanleiding van 175 jaar Kanaal Charleroi-Brussel, werd door de archiefdiensten en de heemkundige kringen van Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw deze publicatie samengesteld. De geschiedenis van het kanaal wordt er in beschreven.

€ 2,50

 De naoorlogse politieke geschiedenis van Sint-Pieters-Leeuw

De naoorlogse politieke geschiedenis van Sint-Pieters-Leeuw
door Jan De Backer

Geeft in een chronologische structuur de geschiedenis van de gemeentepolitiek sinds 1946 tot 2006 weer.

€ 5,00

 

 

  

 

Het Negenmanneke in 1826

Het Negenmanneke in 1826
door Eugeen Van Poucke

Aan de hand van een kadasterkaart uit 1826 wordt de ruimtelijke toestand van toen vergeleken met de situatie anno 2009.

€ 2,50

 De Sint-Stevensschool te Negenmanneke

De Sint-Stevensschool te Negenmanneke

door Stan Bulté, Georges Desmeth en Eugeen Van Poucke

De vrije basisschool Sint-Stevens bestaat 75 jaar. De auteurs geven een uitvoerig gedetailleerde beschrijving van het ontstaan van deze school en de evolutie tot op heden.

€ 5,00

 

 

  

 

Kasteel Het Hemerijck te Ruisbroek

Kasteel "Het Hemelrijck" te Ruisbroek
door Karel Breda, Isolde Verhulst en Sara Vermeulen

In dit restauratiedossier belichten de auteurs de geschiedenis van dit historisch gebouw en wordt de restauratie op de voet gevolgd. Op 23 oktober 2009 werd dit complex ingehuldigd, waar intussen de administratieve diensten van het OCMW zijn gevestigd.

€ 2,50

 Brukom

Brukom
door Wilfried Verleyen, Jan De Backer en Gilbert Pické

Op basis van de 2 bijdragen van Dom Wilfried Verleyen, Brukomnaar van geboorte, verschenen in Eigen schoon en de Brabander in respectievelijk 1999 en 2006 werden deze door de Werkgroep voor Streek- en Volkskunde geactualiseerd, vervolledigd en van fotomateriaal voorzien.

€ 2,50

 

 

  

 

De Schepenbank van Sint-Pieters-Leeuw

De Schepenbank van Sint-Pieters-Leeuw

door Joris De Beul

De studie belicht het complexe rechtsstelsel tijdens het Ancien Régime. Ze onderzoekt de ontwikkeling, de bevoegdheden en de procedures van de schepenbanken in Brabant en toetst ze vervolgens aan de rechtsgeldende principes in Leeuw.

€ 2,50

 Geschiedenis Hof te Vosholen

Geschiedenis Hof te Vosholen
door Jozef Van Keerberghen

Het is een eerste genealogische bijdrage van de werkgroep en brengt de stamboom en verwantschap in beeld van de families Borremans, De Smet, Van Dionant en Van Keerberghen vanaf de 17e eeuw. Deze families speelden een prominente rol in onze gemeente en in de geschiedenis van Hof te Vosholen in Brukom.

€ 2,50

 

 

  

 

De Weeg uit de doeken doen

De Weeg "uit de doeken doen"
een project orale geschiedenis

Via getuigenissen wordt een beeld geschetst van de werking van "de Weeg" in Sint-Pieters-Leeuw. Het doel, de aanpak, de lotgevallen, de stille steun worden door de vroegere medewerkers met dankbaarheid verteld.

€ 2,50

 125 jaar Ave Mariabasisschool in Vlezenbeek

125 jaar Ave Mariabasisschool in Vlezenbeek

door Michel Magnus, Paula Sempels, Valentine Decorte en Viviane De Win

Deze uitgebreide studie brengt met veel fotomateriaal een zeer volledig beeld over 125 jaar katholiek onderwijs in Vlezenbeek. Een korte geschiedenis van de stichtende congregatie der Annonciaden, een overzicht van de zusters die in de school actief waren, van de parochiepriesters, van het lekenpersoneel, plaatsen de school in het kader van de parochiale activiteiten waarbinnen zij steeds haar rol opnam.

€ 5,00

 

 

  

 

Pastoor Vendelmans en zijn parochie Sint-Stefaan te Negenmanneke (1931-1962) – deel 1 – Pastoor Leo Vendelmans en zijn parochie

Pastoor Vendelmans en zijn parochie Sint-Stefaan te Negenmanneke (1931-1962) – deel 1 – Pastoor Leo Vendelmans en zijn parochie

door Georges Desmeth, Armand Pint, Eugeen Van Poucke en Marc Walravens

Dit werk brengt de voorgeschiedenis en het ontstaan van de wijk en nadien de parochie Negenmanneke rond 1930 in beeld. Het schetst de bouwwerken van pastoor Vendelmans zoals de school, de kerk, de pastorij en het parochiecentrum. Ze bespreekt het interieur van de kerk en geeft een overzicht van de parochiepriesters en de werking van de kerkfabriek.

€ 5,00

 De restauratie van de Sint-Pieterskerk te Sint-Pieters-Leeuw

De restauratie van de Sint-Pieterskerk te Sint-Pieters-Leeuw

door Karel Breda

Deze studie bespreekt de eerste fase van de restauratiewerken: de restauratie van het koor, de inrichting van de sacristie, de nieuwe verwarmingsinstallatie en de restauratie van het kunstwerk “Kruisiging van Petrus”, van de fresco’s van De Geetere en van de aanwezige glasramen. Ze bevat het volledige historische en archeologische onderzoek.

€ 2,50

 

 

  

 

Pastoor Vendelmans en zijn parochie Sint-Stefaan te Negenmanneke (1931-1962) – deel 2: de journaalboeken

Pastoor Vendelmans en zijn parochie Sint-Stefaan te Negenmanneke (1931-1962) – deel 2: de journaalboeken

door Georges Desmeth, Armand Pint, Eugeen Van Poucke en Marc Walravens

Pastoor Leo Vendelmans noteerde in zijn journaalboek de kernideeën van zijn zondagse preek en de activiteiten van zijn parochiale verenigingen. Zo schonk hij ons een onschatbaar getuigenis “van binnenuit” over wat leefde in zijn parochie, geplaatst in de context van het moment zelf.

€ 2,50
 

 Bouwhistorische studie hoeve Mechelsgat te Sint-Pieters-Leeuw

Bouwhistorische studie hoeve "Mechelsgat" te Sint-Pieters-leeuw

door Vicky De Bodt

Deze masterstudie bespreekt de vierkantshoeve "Mechelsgat", gelegen aan het kruispunt van de Pepingensesteenweg met de Brabantsebaan. De lezer wordt stap per stap rondgeleid in het gebouwencomplex en leert op die manier de geschiedenis ervan kennen.

€ 5,00

De vooroorlogse politie geschiedenis van Sint-Pieters-Leeuw

De vooroorlogse politieke geschiedenis van Sint-Pieters-Leeuw

door Jan De Backer

De studie vertelt hoe doorheen de geschiedenis gemeenteraden werden verkozen en ze schetst het politieke verhaal van Sint-Pieters-Leeuw. De studie vermeldt de schepencolleges vanaf de Hollandse periode, de gemeenteraden vanaf 1851 en de verkiezingsuitslagen met voorkeurstemmen tijdens het interbellum. Ze bevat vele pagina’s foto’s van het vooroorlogse Sint-Pieters-Leeuw.

€ 4,00
 

 Grafmonumenten en obiits in de Sint-Pieterskerk

Grafmonumenten en obiits in de Sint-Pieterskerk

door E.H. Gerrit Van Den Houte en Raf Meert

E.H. Pastoor Gerrit Van den Houte ging in 2012 op zoek naar informatie over de grafmonumenten en obiits in zijn kerk. Het resultaat werd aangevuld door Raf Meert. Het resultaat werpt licht op een stukje geschiedenis van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

€ 3,00

Den Acec van Ruisbroek

'Den Acec van Ruisbroek'

door Kristien Van Hecke

Het brengt de geschiedenis van dit bedrijf dat decennialang symbool stond voor de industrie langs het kanaal en de spoorlijn, maar ook een bron van welvaart was in Ruisbroek en omstreken. In zekere zin is het ook de geschiedenis van een sector die ontstond uit het talent van een enkeling, groeide met het kapitaal van banken, overleefde via overname door multinationals om zo ook te verdwijnen door een beslissing uit het buitenland.

€ 5,00
 

 Grafmonumenten en obiits in de Sint-Pieterskerk

Kapellen als middelpunt van devotie

door Georges Desmeth

De Vlaamse kapellen vormen een  kostbaar patrimonium zowel door het architecturale en esthetische als door het cultuurhistorische aspect. Deze uitgave omvat de inventaris van de kapellen in onze gemeente en de processies die erbij horen.

€ 5,00

Levenscyclusgebruiken te Sint-Pieters-Leeuw van 1920 tot 1950

Levenscyclusgebruiken te Sint-Pieters-Leeuw van 1920 tot 1950

door Myriam Volckaert

Deze studie onderzoekt de gebruiken van de burger op sleutelmomenten in het leven – geboorte en doop, liefde en huwelijk, dood en begrafenis – en vergelijkt deze gebruiken in functie van de “stand” waartoe de burger behoort en van de wijk waarin hij woont. Tegelijk bespreekt ze de evolutie in deze gebruiken tijdens de periode 1920-1950.

€ 5,00
 

 Maurice Nevens – een introductie van Leeuwse kunstenaars

Maurice Nevens – een introductie van Leeuwse kunstenaars

door Jan De Backer en Gilbert Pické

Dit nummer brengt de kunstzinnige introducties die Nevens bracht bij tentoonstellingen van werken van Leeuwse kunstenaars. Deze toespraken worden met mooie afbeeldingen van de besproken werken geïllustreerd.

€ 5,00

De Eerste Wereldoorlog in Sint-Pieters-Leeuw

De Eerste Wereldoorlog in Sint-Pieters-Leeuw

door Jan De Backer en Kristien Van Hecke

Het boek brengt het leven in beeld in de gemeente bij de Duitse inval en in de verdere jaren oorlogsjaren, de strijd tegen honger, de verhouding met de bezetter, de contacten tussen het front en de familie. Het bevat ook een lijst van alle gesneuvelden uit de gemeente, met plaats en datum van overlijden, waar mogelijk met foto.

€ 5,00

 Het financieel beheer van de Sint-Pietersparochie

Het financieel beheer van de Sint-Pietersparochie

door Joris De Beul

Vóór de Franse overheersing vanaf 1795 moesten parochies en hun bedienaars zelf voorzien in hun werkingsmiddelen. Hierdoor is een goed financieel beheer zeer belangrijk. Deze studie werpt meer licht op de veelzijdige en soms complexe financieringsstromen op lokaal parochiaal vlak en bekijkt de toestand in de Sint-Pietersparochie van naderbij. Ze brengt ook de impact van de kerk in beeld op het plaatselijke leven en legt begrippen uit zoals tienden, jaargetijden, kapelanieën, cure-goederen, kerkmeesters, armentafel ... worden geanalyseerd en toegelicht.

€ 5,00
 

Op zoek naar de Sint-Gorikskapel

Op zoek naar de Sint-Gorikskapel

door Raf Meert

Ooit stond in het centrum van Leeuw de Sint-Gorikskapel, wellicht de vroegste kerk. Haar precieze ligging bleef een raadsel. Aan de hand van geschreven documenten uit het verre verleden, legt Raf Meert finaal de juiste ligging vast. Deze studie is een mooi gestructureerde zoektocht met een verrassend resultaat.

€ 5,00

 De Tweede Wereldoorlog in Sint-Pieters-Leeuw – een orale geschiedenis

De Tweede Wereldoorlog in Sint-Pieters-Leeuw – een orale geschiedenis

door Johan Vanden Berghen

Deze Lewe brengt het verhaal van hoe de oorlog hier in onze gemeente werd ervaren en ondergaan. Het is een verhaal van angst, van overleven, van bewondering voor moedige mensen, van solidariteit. Het is een getuigenis van mensen die de oorlog zelf nog hebben beleefd. Het document werd aangevuld met twee fotoreportages over de militaire stoet die in september 2019 de bevrijding van Brussel herdacht en over de militaire bunker in het kasteel Groenenberg. Ze bevat ook de lijst van alle gesneuvelde soldaten en omgekomen erkende verzetsstrijders uit de gemeente.

€ 5,00
 

De Congregatie van Sint-Antonius van Padua te Sint-Pieters-Leeuw

De Congregatie van Sint-Antonius van Padua te Sint-Pieters-Leeuw

door Jan De Backer en Kristien Van Hecke

Deze rijk geïllustreerde studie brengt ons inzicht hoe de congregatie in 1862 ontstond, hoe ze vooral actief was rond onderwijs en ouderenzorg, maar ook hoe ze zich maatschappelijk engageerde, niet in het minst tijdens WOII. We krijgen een beeld van hoe de congregatie was georganiseerd, waar ze haar middelen haalde en hoe ze zich integreerde in het dorp.

€ 6,00
 

   

Samenstelling bestuur

Voorzitter:Jan De Backer.
Secretaris:Gilbert Pické - T 02 377 97 10.
Leden:Marleen Bosmans, Karel Breda, Joris De Beul, Georges Desmeth, Johan Persoons, Kristien Van Hecke, Patrick Huybrechts, Rudi Stiens, Ikarina Lamonte.