Seniorenraad

Seniorenraad - werking

De algemene vergadering van de seniorenraad bestaat uit de afgevaardigden (voorzitter, secretaris en bestuursleden) van de 9 seniorenbonden uit Sint-Pieters-Leeuw voorgezeten door schepen van de senioren.

Deze adviesraad zijn opdracht bestaat erin om:

  • het gemeentebestuur advies te verstrekken bij al wat op gemeentelijk vlak de senioren aanbelangt (tweemaandelijks);
  • vormende infonamiddagen en -avonden op touw te zetten in de verschillende wijken en deelgemeenten voor alle senioren;
  • het jaarlijkse topevenement, het seniorenfeest, tijdens de tweede week van oktober te organiseren;
  • actie te voeren om het isolement van hoogbejaarde en eenzame senioren te doorbreken;
  • nauw samen te werken en overleg te plegen met het OCMW en de dienstencentra;
  • sport- en cultuurprojecten, speciaal voor het seniorenpubliek, te bedenken en uit te voeren;
  • logistieke steun te verschaffen aan de seniorenbonden;
  • de veiligheids- en mobiliteitsproblematiek betreffende de oudste bevolkingsgroep op de voet te volgen, de rechten van de senioren in verband hiermee te vrijwaren en duidelijk adviezen te verlenen om mindere gunstige toestanden te verbeteren.

De adviesraad voor de Senioren vergadert tweemaandelijks in het Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma.

De seniorenraad bestaat enkel uit de voorzitters. Deze raad vergadert iedere twee maanden. Hij bereidt de agenda van de algemene vergadering voor.

De buitengewone algemene vergadering vergadert eenmaal per jaar en heeft tot doel een zo ruim mogelijk platform open te stellen waar alle Leeuwse senioren terecht kunnen.

Seniorenraad - samenstelling

Naam / vereniging
De heer Julien Vandenberghe 
CD&V SENIORENBOND SINT-PIETERS-LEEUW
De heer André Mousti
OKRA - NEGENMANNEKE
De heer Jos Lemaire 
OKRA - OUDENAKEN BERCHEM
De heer Jan Vandensteen
OKRA - RUISBROEK
De heer Pierre Van Obbergen
OKRA – VLEZENBEEK
Mevrouw Denise Vander Gucht 
OKRA - ZUUN
Mevrouw Renilde Buydens 
V.L.D.-BOND DER GEPENSIONEERDEN
De heer Roger Desmeth  
Erevoorzitter

Mevr. Kristel Dubois
LDC Paviljoentje - centrumverantwoordelijke

Mevr. Els Aerts  
LDC Negenhof - centrumverantwoordelijke

Mevr. Wenke Peetroons 
LDC Meander - centrumverantwoordelijke

Mevr. Karin Poldervaart
LDC 't Paviljoentje - Centrumcoördinator

De heer Erik Devillé 
Sociale & Welzijnsdienst
De heer Luc Van Ruysevelt  
Seniorenschepen
Mevrouwen en heer Lut Moriau, Sigrid Vander Meeren, Denis Deneulin 
Seniorensecretariaat

De heer Paul Defranc
Voorzitter OCMW