Lokaal overleg kinderopvang

In het kader van het ministerieel Besluit van 30 juli 1997 houdende de vaststelling van de inhoud van het lokale beleidsplan buitenschoolse kinderopvang nam de gemeentelijke kinderopvang het initiatief tot het opstarten van een lokaal overleg kinderopvang. Op 17 februari 2005 organiseerden we de startvergadering.

Op 4 mei 2007 keurde de Vlaamse regering het nieuw besluit houdende het lokaal beleid kinderopvang goed. Dit besluit treedt in werking op 19 juni 2007 en maakt van het lokaal overleg een volwaardige gemeentelijke adviesraad, dat het bestuur moet adviseren bij het opmaken van het beleidsplan kinderopvang, bij de uitvoering van het beleidsplan en de uitbouw van opvangvoorzieningen in de gemeente.

De gemeentelijke kinderopvanginitiatieven en alle andere opvanginitiatieven actief in onze gemeente, alle scholen, het OCMW, de jeugd- en sportdienst en vertegenwoordigers van de ouders maken deel uit van het lokaal overleg kinderopvang.

Samenstelling adviesraad lokaal overleg kinderopvang

Vertegenwoordiger
(*) = stemgerechtigd
Vereniging of organisatie
Herman Debremaeker (*)voorzitter
Lut Mottésecretaris
Schepen Bart Keymolenschepen Kinderopvang en Buitenschoolse Kinderopvang
Schepen Gunther Coppensschepen Onderwijs
Schepen Paul DefrancOCMW-voorzitter
Marleen De Paepe (*)gemeentelijke kinderdagverblijven
Patricia Tordeur (*)gemeentelijke dienst Thuisopvang Zieke kinderen
Rika Borremans (*)gemeentelijke dienst Opvanggezinnen
Bernadette Laloo (*)vzw kinderdagverblijf Samson
Hilda Deconinck (*)particulier opvanggezin
Tine Dekeyzer (*)gemandateerde voorziening, 3WT
Sofie Heymans (*)gemeentelijke jeugddienst
Brit Geerinckx (*)gemeentelijke dienst Buitenschoolse Kinderopvang
Bart van Onsem (*)gemeentelijke sportdienst
Marijke Teirlinck (*)gemeentelijke dienst Onderwijs
Isabelle Vanderhaegen (*)gemeentelijke dienst Integratie
Marina Bosmans (*)gemeentelijke afdeling Burgergerichte Zaken
Hilde Van Onsem (*)gemeentescholen
Veerle Seré (*)katholieke basisscholen
Rita Vanhemelrijck (*)gemeenschapsschool De Groene Parel
Astrid Cauwenbergh (*)OCMW sociale dienst
Danny Vanderpoorten (*)OCMW sociale dienst
Sacha Wyrwal (*)ouderraad Den Top
Annelieke van Ooij (*)ouder
Heidi Bellemans (*)ouder
Ilse Merens (*)ouder
Hilda Thielemans (*)gezinsbond
Helga Walschot (*)regioverpleegkundige Kind en Gezin
Baby Bloem (*)creche Ruisbroek