Leeuwse zorgpremie

Wie een inwonende zorgbehoevende ondersteunt, krijgt een duwtje in de rug. Elke Leeuwse mantelzorger ontvangt voortaan 275 euro steun bovenop de Vlaamse zorgpremie.

Zorgpremies zijn in eerste instantie de bevoegdheid van de Vlaamse overheid, maar het lokaal bestuur draagt ook bij aan een warme solidaire maatschappij en wil de zelfredzaamheid van kwetsbare personen versterken. De sociaal-pedagogische premie en de thuisopvangpremie werden daarom omgevormd tot één Leeuwse zorgpremie.

Met deze nieuwe zorgpremie vervalt de leeftijdsgrens en kunnen we op een eerlijke en objectieve manier de zorgbehoevendheid onderzoeken. Voortaan komen ook de partners, samenwonenden en gehuwden van de zorgbehoevende in aanmerking voor de zorgpremie.

De aanvraag verloopt ook veel efficiënter: slechts één formulier en voor de zorgpremie vervalt de 6 maandelijkse aanvraag.

Voorwaarden
 • Mantelzorgers en zorgbehoevende zijnop hetzelfde adres gedomicilieerd.
 • De mantelzorger houdt zich daadwerkelijk en op geregelde tijdstippen bezig met de mantelzorg en de mantelzorg gebeurt op een kwaliteitsvolle manier.
 • De verminderde of onbestaande zelfredzaamheid is langdurig en wordt verondersteld indien aan een van onderstaande criteria is voldaan en hiervan bewijs geleverd kan worden:
  • de zorgbehoevende heeft recht op een uitkering van de Vlaamse Zorgkas waar hij of zij bij aangesloten is;
  • de zorgbehoevende heeft een zorgtoeslag in het kader van het groeipakket;
  • de zorgbehoevende heeft een persoonsvolgend budget, een basisondersteuningsbudget of zorgbudget voor mensen met een handicap;
  • de zorgbehoevende heeft een persoonlijke-assistentiebudget.
 • De zorgbehoevende is niet opgenomen in een residentiële instelling, woonzorgcentrum of ziekenhuis.
Aanvraag

De premie kan aangevraagd worden via het online aanvraagformulier.
De mantelzorger moet op 1 januari van het jaar waarin de Leeuwse zorgpremie wordt aangevraagd, gedomicilieerd zijn in Sint-Pieters-Leeuw.