Schoolvisie

Schoolvisie

Basisschool Wegwijzer is een kleine gemeenteschool. We behoren tot de scholengemeenschap GBS Leeuw. Onze school is gelegen in de rand rond Brussel en onze populatie kenmerkt zich door haar diversiteit.

1. Open school

We zijn een kleine, gezellige buurtschool waar iedereen welkom is, ongeacht afkomst of levensbeschouwing. We hechten veel belang aan een goede communicatie tussen alle partners (kinderen, ouders, schoolteamleden en externen) in een sfeer van openheid, vertrouwen en wederzijds respect. We werken laagdrempelig en streven naar een grote ouderbetrokkenheid zodat samenwerken aan de ontwikkeling van onze leerlingen vlot kan verlopen.

2. Zorg voor ieder kind

We streven ernaar dat iedereen zich goed voelt op school en geboeid raakt door het klas- en schoolgebeuren. Dit is immers een voorwaarde om tot leren te komen. We zorgen voor een goede klas-en schoolsfeer; dit is een zorgzame, open en veilige sfeer waarin sterktes en talenten van leerlingen voldoende aandacht krijgen. Ieder kind heeft een rugzakje dat anders is gevuld. Toch proberen we al onze leerlingen op school gelijke kansen te bieden door aandacht te hebben voor de noden van elk kind en ons onderwijs daar op af te stemmen. We werken aan een stevige basis en bieden extra hulp waar nodig. We zorgen er voor dat elk kind, eventueel samen met de hulp van externen, volgens zijn eigen mogelijkheden vooruit gaat in zijn totale ontwikkeling.

3. Taal Centraal

Veel kinderen op onze school hebben een andere thuistaal. Hier hebben we respect voor. Maar in onze school staat de Nederlandse taal centraal. Via spel, les en andere activiteiten leren onze kinderen Nederlands begrijpen en gebruiken om zich later vlot te kunnen uitdrukken in de maatschappij.

We verwachten een engagement van de kinderen en de ouders om binnen de school Nederlands als taal te gebruiken.

4. Actief

Interesse in de wereld en de maatschappij vinden we heel belangrijk. Vanuit een krachtige leeromgeving stimuleren we onze leerlingen om de wereld rondom hen te ontdekken en dit op een actieve manier. Naast specifieke kennis en vaardigheden kunnen we onze leerlingen op die manier ook attitudes bijbrengen die nodig zijn voor hun toekomst.

Door kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden helpt ons team jouw kind op weg om een sociale, zelfstandige en verantwoordelijke volwassene te worden.