Bijverdienen als jongere

Tel niet enkel je centjes, maar ook je uren!

De zomer komt met rasse schreden naderbij. Een tijd voor leuke dingen en ontspanning, maar voor veel jongeren ook het moment om een centje bij te verdienen. Misschien kijk je wel uit naar je (eerste) vakantiejob of sta je als animator op het speelplein? Of ben je op zoek naar een leuke studentenjob die je verlanglijstje doorheen het jaar kan sponsoren?

Om optimaal te kunnen genieten van je hardverdiende poen is het belangrijk dat je sommige getallen niet uit het oog verliest. Van zodra je hier overheen gaat, moet je rekening houden met aanvullende belastingen! Omdat je werkgever(s) niet kunnen weten welke verschillende activiteiten je erop nahoudt, ben je als jongere zelf verantwoordelijk om hierover te waken. Maar geen paniek, we helpen je alvast graag op weg!

Vanaf het jaar waarin je de leeftijd van 16 zal bereiken mag je als jongere geld verdienen. Om je opties open te houden, zijn er binnen de wet verschillende mogelijkheden voorzien waarop dat kan:

  • Vrijwilliger: misschien geef je soms les in de lokale zwemclub of help je soms een handje mee in je vzw of vereniging? Weet in dat geval dat je als vrijwilliger in 2022 maximaal € 35,41 per dag mag ontvangen of maximaal € 1.416,16 per jaar. In zeldzame gevallen is dit bedrag wat hoger, maar als dit voor jou van toepassing is, weet je het zeker! Let erop dat je dit bedrag niet overschrijdt, want dan moet je belastingen betalen over alles wat je als vrijwilliger hebt verdiend. Meer informatie kan je terugvinden via: https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wetgeving.
     
  • Jobstudent: frietjes bakken in de McDo, rekken vullen in de supermarkt of misschien wel veelzijdige duizendpoot bij het gemeentebestuur, kortom een vakantie- of studentenjob! Als je werkt onder dit statuut wil dat vooral zeggen dat werken niet je hoofdtaak is. Je doet dit om een centje bij te verdienen en bent voornamelijk nog bezig met je opleiding. Als jongere mag je per jaar 475 uren werken onder dit statuut, zonder dat je hiervoor belast wordt. Wil je hierover extra info, dan kan je terecht op: Mag ik werken als jobstudent? - Student@work (studentatwork.be)

Wist-je-datje:  als student ben je eigenlijk onderworpen aan hetzelfde belastingsysteem als alle anderen, maar toch betaal je zelden tot nooit inkomstenbelasting. Dat komt omdat iedereen recht heeft op een belastingvrije som. In 2022 is dat netto € 9.270 en bruto €13.242,86.

  • Artikel 17 of animatorenstatuut: misschien sta je deze zomer wel als animator op het speelplein? Dan is de kans groot dat je betaald zal worden volgens Artikel 17, ook wel gekend als het animatorenstatuut. Dit zorgt ervoor dat je als jongere op het speelplein kan staan als animator, zonder dat er hiervoor uren afgaan van het totaal dat je als student mag werken. Een apart potje dus, zodat je je kan inzetten voor het jeugdwerk dat je hartje sneller laat slaan. Om die reden kan je ook als je al een vaste job hebt nog steeds onder dit statuut werken. Het aantal uren dat je in dit statuut kan werken is in veel gevallen wel beperkt tot 190 uur (ongeveer 25 dagen) per jaar. Werk je onder dit statuut en heb je een vaste job? Dan zal je bedrijfsvoorheffing moeten betalen op het verdiende bedrag en kan je deze niet terugbetaald krijgen.

Ben je zowel animator als jobstudent doorheen het jaar? Dan combineer je deze laatste 2. Dat kan, maar lees dan even extra aandachtig verder om onprettige verrassingen te vermijden. In 2022 veranderden voor jou enkele belangrijke dingen!
 

Studenten job en animator: pas op er zijn wijzigingen sinds 2022!

Tot 2022 was het animatorenstatuut ook wel gekend als ‘de 25 dagen regeling’, omdat je als animator 25 dagen mocht werken zonder hiervoor belast te worden. In 2022 is dit veranderd naar een aantal uren. Over welk aantal uren dat gaat, is afhankelijk van de sector waarin je aan de slag gaat EN of je ook een studentenjob hebt. In het derde kwartaal (juli, augustus en september) mag je meer uren werken, maar zorg wel dat je het maximum niet overschrijdt.

We geven zo wat voorbeelden, maar concreet ziet dat er zo uit:

 Maximaal aantal uren per jaar als artikel 17Maximaal aantal uren per kwartaal als artikel 17Maximaal aantal uren derde kwartaal als artikel 17Opmerking
Jongeren met een studentenjob190 uren per jaar100 of 150,afhankelijk van de sector190Ga zelf na of je eindsom klopt en overschrijd de 190 uren niet!

Activiteiten in de socio-culturele sector

(als animator op het speelplein)

 

300 uren per jaar100190Heb je geen studentenjob, dan mag je vanaf nu doorheen het jaar 300 uur lang animator zijn! Je bent niet langer beperkt tot 25 dagen in het jaar, en kan zowel tijdens de zomer- als andere schoolvakanties ( = andere kwartalen) op het speelplein staan.

Activiteiten in de sportsector

(als begeleider in de sportclub)

450 uren per jaar150285Ben je een begeleider in de sportsector dan mag je nog meer uren presteren. Hou echter altijd goed je maxima in de gaten! Werk je zowel als animator en als sportbegeleider onder artikel 17? Dan zijn dit de limieten waar je rekening mee moet houden.

Voorbeelden

Franske werkt in februari en maart 25 uur in de frituur 'De Vrolijke Frietzak' in een overeenkomst voor studenten. Dat betekent dat Franske gezien wordt als student, en zich aan de maxima voor studenten moet houden. Franske mag nog 190 uur werken in artikel 17.

Rozemieke studeert, maar werkt niet als student. Dat betekent dat ze zich mag houden aan de maxima voor 'activiteiten in de socio-culturele sector. Ze gaat er dan ook vol voor en werkt 300 uur als artikel-17 op het speelplein in de paasvakantie, juli en augustus. In oktober vraagt 'De Vrolijke Frietzak' of ze niet een aantal zaterdagen kan komen helpen in de frituur als student. Dat betekent dat ze zich ineens wél moet houden aan de maxima voor studenten. De teveel gewerkte uren in artikel 17 zullen dan afgetrokken worden van de uren die ze mag werken als student. Ze mag dus nog 365 uren werken als student. (475 studentenuren - 110 teveel gewerkte artikel 17-uren).

Geraar is al 5 jaar vaste werknemer in 'De Vrolijke Frietzak'. Dat betekent dat hij nooit werkt als student. Franske en Rozemieke vragen hem om ook eens op het speelplein te komen werken onder artikel 17. Geraar mag dus voor 300 uren werken op het speelplein, naast zijn tewerkstelling in de frituur.
 

En hoe zit dat met de belastingen?

Of je nu als jobstudent of onder artikel 17 werkt, zijn de sociale bijdrages die je moet betalen heel laag (max. 2,71%) of inkomstenbelasting op betalen. Omdat je in dat geval technisch gezien geen belastbaar inkomen hebt, werd er tot 2021 ook geen bedrijfsvoorheffing afgehouden van het loon dat je als animator of als jobstudent verdient. Studenten betalen geen bedrijfsvoorheffing, maar door verschillende wijzigingen in de wet blijkt in 2022 dat er nergens geschreven staat dat artikel 17 GEEN bedrijfsvoorheffing moet betalen. Vanaf 2022 moet dit dus wel… Ook al moet dit eigenlijk niet omdat je als animator niet meer verdient dan de belastingvrije som. Dit is een juridische kronkel die de dingen veel moeilijker maakt dan noodzakelijk is. Er wordt momenteel druk onderzocht hoe dit aangepast kan worden.

Maar, voor alles is een (tijdelijke) oplossing! Tot dan ontvang je als animator van je werkgever een fiscale fiche die je kan indienen bij myminfin.be. Je ontvangt dan het bedrag van de bedrijfsvoorheffing, met enige vertraging, gewoon terug op je rekening!

En hoeveel bedrijfsvoorheffing wordt er eerst van mijn loon gehouden?

  • bedragen tot en met 500,00 euro: 27,25 %;
  • bedragen tussen 500,01 en 650,00 euro: 32,30 %;
  • bedragen boven 650,00 euro: 37,35 %.