Voorlopig rijbewijs

Wat

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft u de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Er zijn verschillende modellen voor voorlopig rijbewijs:

Model 18: enkel voor categorie B (auto)

 • U krijgt het vanaf 18 jaar en het blijft 18 maanden geldig.
 • U bent verplicht om 20 uur praktische rijles te volgen bij een erkende rijschool.
 • U mag rijden zonder begeleiding.
 • U mag vergezeld worden door maximum 2 personen die minstens 8 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs B.
 • Ten vroegste 9 maanden na het bekomen van het voorlopig rijbewijs, legt u een praktisch rijexamen af. Dit kan met een eigen voertuig en begeleider of met het voertuig van de rijschool en een instructeur.  

Model 36: enkel voor categorie B (auto)

 • U krijgt het vanaf 17 jaar en het is 36 maanden geldig.
 • U mag niet rijden zonder begeleider.
 • U bent niet verplicht om rijschool te volgen.
 • Ten vroegste 9 maanden na het bekomen van het voorlopig rijbewijs, en vanaf 18 jaar, legt u met uw begeleider en met een eigen wagen een praktisch examen af.
 • Met uitzondering van de begeleider(s) mag u geen passagiers vervoeren. 
 • De begeleider(s) word(t)en vermeld op het voorlopig rijbewijs.
 • De begeleider:
  • heeft minstens 8 jaar een geldige categorie B op Belgisch of Europees rijbewijs;
  • werd de laatste 3 jaar niet veroordeeld voor ernstige verkeersovertredingen;
  • volgde een verplichte vorming van minimum 3 uur bij een erkende rijschool of zelfstandige instructeur.
   Na deze vorming ontvangt de begeleider een begeleidersattest. Dit is 10 jaar geldig. 
  • heeft niemand anders onder begeleiding (uitzondering: eigen kinderen, pleegkinderen, kinderen van de wettelijke partner, zussen, broers).

Model 3: voor alle andere categorieën

Motorfietsen, vrachtwagens, bussen met of zonder aanhangwagen en bij de overgang van een beperkt rijbewijs (voor voertuigen met een automatische schakeling) naar een volwaardig rijbewijscategorie.

 • Dit voorlopig rijbewijs is 12 maanden geldig.
 • Ten vroegste 1 maand na het bekomen van het voorlopig rijbewijs, legt u een praktisch examen af.
 • Er is een begeleider vereist met uitzondering van categorie A.
 • De begeleider(s) word(t)en vermeld op het voorlopig rijbewijs.
 • De begeleider:
  • heeft minstens 6 jaar een geldig Belgisch of Europees rijbewijs van de te begeleiden categorie;
  • werd de laatste 3 jaar niet veroordeeld voor ernstige verkeersovertredingen;
  • heeft niemand anders onder begeleiding voor dezelfde categorie (uitzondering: eigen kinderen, pleegkinderen, kinderen van de wettelijke partner, zussen, broers).
Voorwaarden
 • U bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor u het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Bijkomende voorwaarden

 • Voorlopig rijbewijs met begeleider: u kunt het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: u bent 18 jaar en u hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als deze rijschool u rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijgt u een rijgeschiktheidsattest, waarna u de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.

   

Procedure

Het voorlopig rijbewijs moet u aanvragen in de gemeente waar u bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Wat Meebrengen

Als u kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider: breng het rijgeschiktheidsattest mee.

Als u kiest voor het voorlopig rijbewijs met begeleider, moet het aanvraagformulier voor het voorlopig rijbewijs ondertekend worden door de begeleider(s).

Bedrag

27 euro