Voorlopig rijbewijs

Wat

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft u de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Er zijn verschillende modellen voor voorlopig rijbewijs:

Model 18: enkel voor categorie B (auto)

 • U krijgt het vanaf 18 jaar en het blijft 18 maanden geldig.
 • U bent verplicht om 20 uur praktische rijles te volgen bij een erkende rijschool.
 • U mag rijden zonder begeleiding.
 • U mag vergezeld worden door maximum 2 personen die minstens 8 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs B.
 • Ten vroegste 9 maanden na het bekomen van het voorlopig rijbewijs, legt u een praktisch rijexamen af. Dit kan met een eigen voertuig en begeleider of met het voertuig van de rijschool en een instructeur.  

Model 36: enkel voor categorie B (auto)

 • U krijgt het vanaf 17 jaar en het is 36 maanden geldig.
 • U mag niet rijden zonder begeleider.
 • U bent niet verplicht om rijschool te volgen.
 • Ten vroegste 9 maanden na het bekomen van het voorlopig rijbewijs, en vanaf 18 jaar, legt u met uw begeleider en met een eigen wagen een praktisch examen af.
 • Met uitzondering van de begeleider(s) mag u geen passagiers vervoeren. 
 • De begeleider(s) word(t)en vermeld op het voorlopig rijbewijs.
 • De begeleider:
  • heeft minstens 8 jaar een geldige categorie B op Belgisch of Europees rijbewijs;
  • werd de laatste 3 jaar niet veroordeeld voor ernstige verkeersovertredingen;
  • volgde een verplichte vorming van minimum 3 uur bij een erkende rijschool of zelfstandige instructeur.
   Na deze vorming ontvangt de begeleider een begeleidersattest. Dit is 10 jaar geldig. 
  • heeft niemand anders onder begeleiding (uitzondering: eigen kinderen, pleegkinderen, kinderen van de wettelijke partner, zussen, broers).

Model 3: voor alle andere categorieën

Motorfietsen, vrachtwagens, bussen met of zonder aanhangwagen en bij de overgang van een beperkt rijbewijs (voor voertuigen met een automatische schakeling) naar een volwaardig rijbewijscategorie.

 • Dit voorlopig rijbewijs is 12 maanden geldig.
 • Ten vroegste 1 maand na het bekomen van het voorlopig rijbewijs, legt u een praktisch examen af.
 • Er is een begeleider vereist met uitzondering van categorie A.
 • De begeleider(s) word(t)en vermeld op het voorlopig rijbewijs.
 • De begeleider:
  • heeft minstens 6 jaar een geldig Belgisch of Europees rijbewijs van de te begeleiden categorie;
  • werd de laatste 3 jaar niet veroordeeld voor ernstige verkeersovertredingen;
  • heeft niemand anders onder begeleiding voor dezelfde categorie (uitzondering: eigen kinderen, pleegkinderen, kinderen van de wettelijke partner, zussen, broers).
Voorwaarden
 • U bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor u het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Bijkomende voorwaarden

 • Voorlopig rijbewijs met begeleider: u kunt het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: u bent 18 jaar en u hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als deze rijschool u rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijgt u een rijgeschiktheidsattest, waarna u de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.

   

Procedure

Het voorlopig rijbewijs moet u aanvragen in de gemeente waar u bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Wat Meebrengen

Als u kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider: breng het rijgeschiktheidsattest mee.

Als u kiest voor het voorlopig rijbewijs met begeleider, moet het aanvraagformulier voor het voorlopig rijbewijs ondertekend worden door de begeleider(s).

Bedrag

27 euro

Bevolkingsdienst

Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 371 22 11
Openingsuren
ma
enkel op afspraak
di
enkel op afspraak
wo
enkel op afspraak
do
enkel op afspraak
vr
enkel op afspraak
Gegevens ophalen
Gegevens ophalen
Fotocabine in gemeentehuis
Fotocabine in gemeentehuis

Pasfoto's nodig? Dan kan je terecht in de fotocabine in de inkomhal van het gemeentehuis. Je betaalt slechts 6 euro. Let op! Dit kan uitsluitend met Bancontact.
De fotocabine is rolstoeltoegankelijk.