Voorlopig rijbewijs

Wat

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft u de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Er zijn verschillende modellen voor voorlopig rijbewijs:

Model 18: enkel voor categorie B (auto)

 • U krijgt het vanaf 18 jaar en het blijft 18 maanden geldig.
 • U bent verplicht om 20 uur praktische rijles te volgen bij een erkende rijschool.
 • U mag rijden zonder begeleiding.
 • U mag vergezeld worden door maximum 2 personen die minstens 8 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs B.
 • Ten vroegste 9 maanden na het bekomen van het voorlopig rijbewijs, legt u een praktisch rijexamen af. Dit kan met een eigen voertuig en begeleider of met het voertuig van de rijschool en een instructeur.  

Model 36: enkel voor categorie B (auto)

 • U krijgt het vanaf 17 jaar en het is 36 maanden geldig.
 • U mag niet rijden zonder begeleider.
 • U bent niet verplicht om rijschool te volgen.
 • Ten vroegste 9 maanden na het bekomen van het voorlopig rijbewijs, en vanaf 18 jaar, legt u met uw begeleider en met een eigen wagen een praktisch examen af.
 • Met uitzondering van de begeleider(s) mag u geen passagiers vervoeren. 
 • De begeleider(s) word(t)en vermeld op het voorlopig rijbewijs.
 • De begeleider:
  • heeft minstens 8 jaar een geldige categorie B op Belgisch of Europees rijbewijs;
  • werd de laatste 3 jaar niet veroordeeld voor ernstige verkeersovertredingen;
  • volgde een verplichte vorming van minimum 3 uur bij een erkende rijschool of zelfstandige instructeur.
   Na deze vorming ontvangt de begeleider een begeleidersattest. Dit is 10 jaar geldig. 
  • heeft niemand anders onder begeleiding (uitzondering: eigen kinderen, pleegkinderen, kinderen van de wettelijke partner, zussen, broers).

Model 3: voor alle andere categorieën

Motorfietsen, vrachtwagens, bussen met of zonder aanhangwagen en bij de overgang van een beperkt rijbewijs (voor voertuigen met een automatische schakeling) naar een volwaardig rijbewijscategorie.

 • Dit voorlopig rijbewijs is 12 maanden geldig.
 • Ten vroegste 1 maand na het bekomen van het voorlopig rijbewijs, legt u een praktisch examen af.
 • Er is een begeleider vereist met uitzondering van categorie A.
 • De begeleider(s) word(t)en vermeld op het voorlopig rijbewijs.
 • De begeleider:
  • heeft minstens 6 jaar een geldig Belgisch of Europees rijbewijs van de te begeleiden categorie;
  • werd de laatste 3 jaar niet veroordeeld voor ernstige verkeersovertredingen;
  • heeft niemand anders onder begeleiding voor dezelfde categorie (uitzondering: eigen kinderen, pleegkinderen, kinderen van de wettelijke partner, zussen, broers).
Voorwaarden

Een voorlopig rijbewijs met begeleider aanvragen

Hoe aanvragen?

 • U krijgt een aanvraagformulier in het examencentrum als u voor het theorie-examen bent geslaagd.
 • Kies maximaal 2 begeleiders die allebei voldoen aan de voorwaarden om kandidaat-chauffeurs te begeleiden.
 • Vraag uw voorlopig rijbewijs aan bij uw gemeentebestuur. Neem het aanvraagformulier mee, samen met uw identiteitskaart.

Voorwaarden voor de begeleider(s)

 • De begeleider moet ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgegeven in België.
 • De begeleider heeft minstens 8 jaar een Belgisch of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarvoor hij de leerling begeleidt.
 • Als de begeleider een handicap heeft en daardoor enkel een aangepast voertuig mag besturen, mag hij enkel leerlingen begeleiden die eenzelfde voertuigaanpassing nodig hebben.
 • De begeleider mag de laatste 3 jaar niet ontzet zijn uit zijn recht tot sturen. Een verval van het recht tot sturen wordt opgelegd door de rechter en kan gekoppeld zijn aan herstelexamens en -onderzoeken.
 • De begeleider heeft het afgelopen jaar geen andere leerling-chauffeur begeleid. Tenzij het gaat om uw kinderen, kleinkinderen, zussen, broers of pleegkinderen. Of die van de partner waarmee u gehuwd bent, wettelijk samenwoont of feitelijk een gezin vormt.

Goed om te weten

 • U mag alleen oefenen met één of beide begeleiders of met een erkende rij-instructeur. Andere passagiers mag u niet meenemen.
 • Uw voertuig moet een tweede achteruitkijkspiegel hebben voor uw begeleider.
 • Rijlessen bij een rijschool zijn niet verplicht.
 • Ga naar uw gemeentebestuur als u een tweede begeleider wilt laten registreren of van begeleider wilt veranderen.

Een voorlopig rijbewijs zonder begeleider aanvragen

Hoe aanvragen?

 • U krijgt een aanvraagformulier in het examencentrum als u voor het theorie-examen geslaagd bent.
 • U volg minstens 20 uur rijles bij een erkende rijschool. Na afloop krijgt u een bekwaamheidsattest als u in staat bent om alleen verder te oefenen. Dat bekwaamheidsattest is 3 jaar geldig.
 • Met het aanvraagformulier en het bekwaamheidsattest vraagt u uw voorlopig rijbewijs aan bij uw gemeentebestuur. Neem ook uw identiteitskaart mee.

Passagiers

 • U mag 2 passagiers meenemen die beiden moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgeleverd in België.
  • Minstens 8 jaar houder en drager zijn van een Belgische of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarmee de kandidaat-chauffeur rijdt.
  • De laatste 3 jaar niet vervallen zijn van het recht tot sturen opgelegd door een rechter.
  • Bestuurders die enkel een speciaal aan hun handicap aangepast voertuig mogen besturen, mogen niet meerijden.

U mag geen andere passagiers meenemen.

Procedure

Het voorlopig rijbewijs moet u aanvragen in de gemeente waar u bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Wat Meebrengen

Als u kiest voor het voorlopig rijbewijs met begeleider, moet het aanvraagformulier voor het voorlopig rijbewijs ondertekend worden door de begeleider(s).

Bedrag

27 euro

Bevolkingsdienst

Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 371 22 11
Openingsuren | !! ENKEL OP AFSPRAAK !!
ma
-
-
di
-
wo
-
-
do
-
vr
-
Gegevens ophalen
Gegevens ophalen
Fotocabine in gemeentehuis
Fotocabine in gemeentehuis

Pasfoto's nodig? Dan kan je terecht in de fotocabine in de inkomhal van het gemeentehuis. Je betaalt slechts 6 euro. Let op! Dit kan uitsluitend met Bancontact.
De fotocabine is rolstoeltoegankelijk.