Cultuurraad

Cultuurraad - werking

 • Decreet
  Volgens artikel 4 van het decreet van 13 juni 2001 houdende organisatie van het overleg en de inspraak in het gemeentelijk cultuurbeleid kunnen "er afzonderlijke raden voor cultuurbeleid worden opgericht zowel voor één of meer culturele aangelegenheden, als voor delen van de betrokken gemeente, en op voorwaarde dat geregeld gezamenlijk overleg wordt georganiseerd tussen de afzonderlijke raden en informatie wordt uitgewisseld". Voor Sint-Pieters-Leeuw betekent dit in concreto: de cultuurraad, de sportraad, de jeugdraad en de seniorenraad.
   
 • Doel
  Het gemeentebestuur stelt het sterk op prijs de bevolking zo nauw mogelijk bij het beleid te betrekken. Daarom werden bovengenoemde diverse advies- en inspraakorganen opgericht. Deze wens is een gevolg van artikel 5 van het decreet waarin wordt gesteld dat "de gemeentelijke overheden moeten advies vragen aan de raden voor cultuurbeleid over alle aangelegenheden, bedoeld in artikel 4, 1° tot en met 10°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen".
   
 • Bestuursorganen
  • In de algemene vergadering hebben alle erkende verenigingen zitting.
  • De raad van bestuur is een afspiegeling van de levensbeschouwelijke strekkingen van de verenigingen in de algemene vergadering.
  • De erkenningscommissie buigt zich over de dossiers van verenigingen die wensen aan te sluiten bij cultuurraad.
    
 • Aansluiten
  Wie als vereniging wil erkend worden en dus wil aansluiten bij de cultuurraad, dient de door de gemeenteraad voorgeschreven procedure (reglement erkenning en subsidiëring) na te leven.
  Bij de cultuurdienst kan u terecht voor hulp bij de afhandeling van de administratieve dossiers, o.a.aansluitingsformulieren, basis- en werkingstoelageformulieren (subsidies).

Cultuurraad - samenstelling algemene vergadering

Naam / vereniging
De heer Bruno Depeyer
ACV-Sint-Lutgardis/Zuun
De heer André Van Lathem
ACV-Vlezenbeek
De heer Martin Schoukens
Aardbeikwekers
De heer François Keymolen
Bedrijfsgilde Sint-Pieters-Leeuw
De heer Jan Pannus
Bibliotheek Sint-Pieters-Leeuw
Mevrouw Patricia Van Wateghem
Bibliotheek Sint-Pieters-Leeuw
Mevrouw Katja Grammens
Bibliotheek Sint-Pieters-Leeuw
De heer Guido Devuyst
Curieus Sint-Pieters-Leeuw
De heer Johan Devillé
Dansgroep Tirkedi
De heer Jean Bulté
Dansgroep Zonnebloem
De heer Jan De Backer
Davidsfonds Sint-Pieters-Leeuw
Mevrouw Magda Van Cutsem
Davidsfonds Vlezenbeek
Mevrouw Godelieve Steens
De vrienden van de ziekenhuisclowns
De heer Luc Van Diest
Door eigen werk sterk
De heer Gerrit Decock
vzw Feestcomité Hoebel
Mevrouw Marie Jeanne Lammens
Femma Zuun/Sint-Lutgardis
Mevrouw Annie Walravens
Femma Centrum
Mevrouw Patricia Defossez
Femma Ruisbroek
De heer Paul Remon
Foto- en diaclub Open Vizier
Mevrouw Georgette Horlait
Ferm Oudenaken
Mevrouw Griet De Smet
Ferm Rink
Mevrouw Greta Segers
Ferm Vlezenbeek
De heer Patrick Dedoncker
Fotoclub PixLeeuw
De heer Gilbert Pické
Gemeentelijke Werkgroep voor Streek- 
en Volkskunde
Mevrouw Gudrun Debruyn
Gemengd koor Alauda
De heer Herman Debremaeker
Gezinsbond Sint-Pieters-Leeuw
Ikarina Lamonte & Lennert Vanbellingen
Jeugdraad
De heer Jolan Dekempeneer
Kar.tjee vzw
Mevrouw Raymonde Vanbellinghen
Katholieke Vereniging voor Gehandicapten
De heer Hubert Avaux
K.W.B. Rink
De heer André Bras
K.W.B. Ruisbroek
De heer Filip De Bakker
K.W.B. Vlezenbeek
De heer Petrus Van Meulder
K.W.B. Zuun
De heer Emiel Rypers
Koninklijke Muziekvereniging Sint-Cecilia
De heer Walter Defossez
Kon. Harmonie Sint-Lutgardis Zuun
De heer Siegfried Magnus
Kon. Fanfare De Ware Eendracht Vlezenbeek
Mevrouw Kristina Spletinx
Koninklijke Harmonie "Ons Huis"
Mevrouw Hilde Deblieck
Koor Sint-Lutgardis Zuun
De heer William Clerinx
Kunstkring Pro Arte Negenmanneke
De heer Willy Fauck
Landelijke Gilde Oudenaken
De heer Achille Van Laethem
Landelijke Gilde Sint-Pieters-Leeuw
De heer Bart Spinnoy
Landelijke Gilde Vlezenbeek
Mevrouw Francine Touchant
Leeuwart Kunstkring Sint-Pieters-Leeuw
Mevrouw Martine Van Beveren
Markant Sint-Pieters-Leeuw
De heer Michael Vereecke
Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden
De heer Francis Van Hassel
On-Off Stage
De heer Ghislaine Goossens
Open Atelier
Mevrouw Marie-Josée Van Nechel
Parochiaal Zangkoor Vlezenbeek
Mevrouw Paulette Van Reisen
Parochiekoor "Jan Ruusbroec" 
Mevrouw Myriam Vandenhouden
Pasar Sint-Pieters-Leeuw
Mevrouw Anne-Marie Cosyns
Riverboots Country
De heer Leo Vanderstraeten
Rode Kruis Afdeling Vlaanderen 
De heer Pieter De Beus
Rotaryclub Sint-Pieters-Leeuw 
De heer Jan Desmeth
Schepen van Cultuur
Mevrouw Greta Remy
Schola Gregoriana Sainnensis
Mevrouw Marie-Jeanne Meert
Scrabbleclub Negenhof
De heer Jozef Lemaire
Seniorenraad
De heer Patrick Deconinck
Smile To Me vzw
De heer Johan Desmet
Speciaalclub roofvogels Vlaams-Brabant Birds of Heaven vzw
De heer Jan Quinart
Streekgidsen Zuidwest-Brabant
Mevrouw Mark Boone
't ei
Mevrouw Rita Donvil
Toneelgroep Kato
De heer Guido Vanbelle
Vlaamse vleugels
De heer Willy Arens
Vlaamse werkgroep De Vrede vzw
Mevrouw Katrien Monteyne
Vrouw en Maatschappij Sint-Pieters-Leeuw
De heer Marcel Janssens
vzw De Merselborre
Mevrouw Sarah Vanobberghen
Zangensemble Akkoord 

Cultuurraad - samenstelling raad van bestuur

Naam / vereniging
Mevrouw Magda Van Cutsem
Davidsfonds Vlezenbeek
Mevrouw Griet De Smet
Ferm-Rink
Mevrouw Gudrun Debruyn
Gemengd Koor Alauda
De Heer Gilbert Pické
Gemeentelijke werkgroep Streek- en Volkskunde
De heer Hubert Avaux
KWB-Rink
De heer Filip De Bakker
KWB-Vlezenbeek
De heer Achille Van Laethem
Landelijke Gilde Sint-Pieters-Leeuw
De heer Francis Van Hassel
On-Off Stage
De heer Leo Vanderstraeten
Rode Kruis afdeling Sint-Pieters-Leeuw
De heer Jan Desmeth
Schepen van Cultuur
Mevrouw Greta Remy
Schola Gregoriana Sainnensis
De heer Guido Vanbelle
Vlaamse Vleugels
De heer Willy Arens
Vlaamse Werkgroep De Vrede
Mevrouw Katrien Monteyne
Vrouw & Maatschappij Sint-Pieters-Leeuw

Cultuurraad - samenstelling erkenningscommissie

Naam / vereniging
De heer André Van Lathem
ACV Vlezenbeek
Mevrouw Magda Van Cutsem
Davidsfonds Vlezenbeek
De Heer Gilbert Pické
Gemeentelijke werkgroep Streek- en Volkskunde
De heer Hubert Avaux
KWB Rink
De heer Filip De Bakker
KWB Vlezenbeek
De heer Achille Van Mathem
Landelijke Gilde Sint-Pieters-Leeuw
De heer Francis Van Hassel
ON-OFF Stage
De heer Leo Vanderstraeten
Rode Kruis afdeling Vlaanderen
De heer Guido Vanbelle
Vlaamse Vleugels
De heer Willy Arens
Vlaamse werkgroep De Vrede