Cultuurraad

Cultuurraad - werking

 • Decreet
  Volgens artikel 4 van het decreet van 13 juni 2001 houdende organisatie van het overleg en de inspraak in het gemeentelijk cultuurbeleid kunnen "er afzonderlijke raden voor cultuurbeleid worden opgericht zowel voor één of meer culturele aangelegenheden, als voor delen van de betrokken gemeente, en op voorwaarde dat geregeld gezamenlijk overleg wordt georganiseerd tussen de afzonderlijke raden en informatie wordt uitgewisseld". Voor Sint-Pieters-Leeuw betekent dit in concreto: de cultuurraad, de sportraad, de jeugdraad en de seniorenraad.
   
 • Doel
  Het gemeentebestuur stelt het sterk op prijs de bevolking zo nauw mogelijk bij het beleid te betrekken. Daarom werden bovengenoemde diverse advies- en inspraakorganen opgericht. Deze wens is een gevolg van artikel 5 van het decreet waarin wordt gesteld dat "de gemeentelijke overheden moeten advies vragen aan de raden voor cultuurbeleid over alle aangelegenheden, bedoeld in artikel 4, 1° tot en met 10°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen".
   
 • Bestuursorganen
  • In de algemene vergadering hebben alle erkende verenigingen zitting.
  • De raad van bestuur is een afspiegeling van de levensbeschouwelijke strekkingen van de verenigingen in de algemene vergadering.
  • De erkenningscommissie buigt zich over de dossiers van verenigingen die wensen aan te sluiten bij cultuurraad.
    
 • Aansluiten
  Wie als vereniging wil erkend worden en dus wil aansluiten bij de cultuurraad, dient de door de gemeenteraad voorgeschreven procedure (reglement erkenning en subsidiëring) na te leven.
  Bij de cultuurdienst kan u terecht voor hulp bij de afhandeling van de administratieve dossiers, o.a.aansluitingsformulieren, basis- en werkingstoelageformulieren (subsidies).

Cultuurraad - samenstelling algemene vergadering

Naam / vereniging
De heer Jan Vandensteen
ACV-Ruisbroek
De heer Bruno Depeyer
ACV-Sint-Lutgardis/Zuun
De heer André Van Lathem
ACV-Vlezenbeek
De heer Arthur Schoukens
Aardbeikwekers
De heer François Keymolen
Bedrijfsgilde Sint-Pieters-Leeuw
De heer Gilbert Pické
Bibliotheek Sint-Pieters-Leeuw
Mevrouw Griet De Smet
Bibliotheek Sint-Pieters-Leeuw

Mevrouw Katrien Devillé
Bibliotheek Sint-Pieters-Leeuw

Juffrouw Jana Vastiau
Bibliotheek Sint-Pieters-Leeuw

Mevrouw Katja Grammens
Bibliotheek Sint-Pieters-Leeuw

De heer Johan Devillé
Dansgroep Tirkedi
De heer Jean Bulté
Dansgroep Zonnebloem
De heer Roger Troucheau
Davidsfonds Sint-Pieters-Leeuw
Mevrouw Magda Van Cutsem
Davidsfonds Vlezenbeek

Mevrouw Godelieve Steens
De vrienden van de ziekenhuisclowns

De heer Luc Van Diest
Door eigen werk sterk

Mevrouw Rozette Schoukens
Fabrutselclub Vlezenbeek

De heer Gerrit Decock
Feestcomité Hoebel

Mevrouw Marie Jeanne Lammens
Femma Zuun/ Sint-Lutgardis

Mevrouw Annie Walravens
Femma Rink

Mevrouw Patricia Defossez
Femma Ruisbroek

De heer Willy Moons
Fifty One

De heer Paul Remon
Foto- en diaclub Open Vizier
De heer Jan De Backer
Gemeentelijke Werkgroep voor Streek- 
en Volkskunde
Mevrouw Gudrun Debruyn
Gemengd koor Alauda
De heer Herman Debremaeker
Gezinsbond Rink
Mevrouw Hilda Thielemans
Gezinsbond Zuun/Negenmanneke
De heer Thomas van Riet
Jeugdraad
Mevrouw Raymonde Vanbellinghen
Katholieke Vereniging voor Gehandicapten

Mevrouw Georgette Horlait
K.V.L.V. Oudenaken

Mevrouw Jeanne Van Nechel
K.V.L.V. Rink

Mevrouw Greta Segers
K.V.L.V. Vlezenbeek

De heer Hubert Avaux
K.W.B. Rink

De heer André Bras
K.W.B. Ruisbroek

De heer Clement De Win
K.W.B. Vlezenbeek

De heer Petrus Van Meulder
K.W.B. Zuun

De heer Emiel Rypers
Koninklijke Muziekvereniging Sint-Cecilia

De heer Jeroen Tiebout
Kon. Harmonie Sint-Lutgardis Zuun

De heer Pierre Walravens
Kon. Fanfare De Ware Eendracht Vlezenbeek
Mevrouw Kristina Spletinx
Koninklijke Harmonie "Ons Huis"
Mevrouw Hilde Deblieck
Koor Sint-Lutgardis Zuun
De heer William Clerinx
Kunstkring Pro Arte Negenmanneke

De heer Willy Fauck
Landelijke Gilde Oudenaken

De heer Achille Van Laethem
Landelijke Gilde Sint-Pieters-Leeuw

De heer Bart Spinnoy
Landelijke Gilde Vlezenbeek

Mevrouw Francine Touchant
Leeuwart Kunstkring Sint-Pieters-Leeuw
Mevrouw Martine Van Beveren
markant Sint-Pieters-Leeuw
Mevrouw Patricia Van Roye
Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden
De heer Marc Goossens
Open Atelier
Mevrouw Marie Meert
Parochiaal Zangkoor Vlezenbeek
De heer Paulette Van Reisen
Parochiekoor "Jan Ruusbroec" 
Mevrouw Myriam Vandenhouden
Pasar Sint-Pieters-Leeuw
Mevrouw Paula Neef
Riverboots Country
De heer Leo Vanderstraeten
Rode Kruis Afdeling Vlaanderen 
De heer Pieter De Beus
Rotaryclub Sint-Pieters-Leeuw 

De heer Jan Desmeth
schepen van Cultuur

Mevrouw Marie Meert
Scrabbleclub Negenhof
De heer Jan Quinart
Streekgidsen Zuidwest-Brabant

Mevrouw Defossez Lidia
't ei

Mevrouw Monique Longé
Toneelgroep Kato
De heer Joël Follet
Vlaams Genootschap
De heer Guido Vanbelle
Vlaamse vleugels

De heer Willy Arens
Vlaamse werkgroep De Vrede vzw

Mevrouw Katrien Monteyne
Vrouw en Maatschappij Sint-Pieters-Leeuw

De heer Marcel Janssens
vzw De Merselborre

Mevrouw Geertrui Magnus
Zangensemble Akkoord 
De heer Francis Van Hassel
ON-OFF stage

Cultuurraad - samenstelling raad van bestuur

Naam / vereniging
De heer Roger Troucheau
Davidsfonds Sint-Pieters-Leeuw

Mevrouw Magda Van Cutsem
Davidsfonds Vlezenbeek

Mevrouw Griet De Smet
Afgevaardigde bibliotheek

De heer Gilbert Pické
Afgevaardigde Bibliotheek

Mevrouw Gudrun Debruyn
Gemengd Koor Alauda

Mevrouw Jeanne Van Nechel
KVLV-Rink
De heer Hubert Avaux
KWB-Rink

De heer Jeroen Tiebout
Kon. Harmonie Sint-Lutgardis

Achille Van Laethem
Landelijke Gilde Sint-Pieters-Leeuw

De heer Leo Vanderstraeten
Rode Kruis afdeling Vlaanderen

De heer Jan Desmeth
schepen van Cultuur

De heer Guido Vanbelle
Vlaamse Vleugels

De heer Willy Arens
Vlaamse Werkgroep De Vrede

Mevrouw Katrien Monteyne
Vrouw & Maatschappij Sint-Pieters-Leeuw

Cultuurraad - samenstelling erkenningscommissie

Naam / vereniging
De heer Hubert Avaux
KWB Rink 
De heer Gilbert Pické
Bibliotheek
De heer Roger Troucheau
Davidsfonds Sint-Pieters-Leeuw 
Mevrouw Magda Van Cutsem
Davidsfonds Vlezenbeek
De heer Francis Van Hassel
ON-OFF stage
De heer André Van Lathem
ACV Vlezenbeek

De heer Guido Vanbelle
Vlaamse Vleugels

De heer Leo Vanderstraeten
Rode Kruis afdeling Vlaanderen