Openbare onderzoeken

Ten gevolge de coronamaatregelen werden lopende openbare onderzoeken opgeschort op 24 maart 2020. Deze werden vanaf 25 april 2020 opnieuw opgestart. Betrokkenen werden op de hoogte gebracht van de nieuwe data.

Meer informatie op https://omgeving.vlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus

OMV_2020108819 - Openbaar Onderzoek – aanvraag Omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad

OMV_2020108613 - Openbaar Onderzoek – aanvraag Omgevingsvergunning voor het slopen van een bestaande HS-cabine in metselwerk en plaatsen van een distributiecabine in steenstripstructuur

OMV_2020107166 - Openbaar Onderzoek – aanvraag Omgevingsvergunning voor het bouwen van twee halfopen ééngezinswoningen

OMV_2020067429 - Openbaar Onderzoek – Aanvraag Omgevingsvergunning voor het creëren van 2 loten voor open bebouwing

OMV_2020049697 - Openbaar Onderzoek – aanvraag Omgevingsvergunning voor het vervangen van een gascabine op lage druk door een middendrukcabine