Aanvraag toelating plaatsen van vogelschrikkanon

WAT

Het gebruik van vogelschrikkanonnen of soortgelijke toestellen voor het verjagen van vogels bij het beschermen van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt.

PROCEDURE

Een aanvraag voor een alarmkanon dient schriftelijk te worden ingediend d.m.v. het aanvraagformulier 'aanvraag plaatsen van alarmkanon - vogelschrikkanon'.
Deze aanvraag wordt steeds ter advies doorgestuurd naar de politie.

Uw aanvraag wordt centraal ingeschreven, en doorgegeven aan de politie voor advies.

Na ontvangst van het nodige advies wordt de toelating opgesteld, en ondertekend door secretaris en burgemeester.

U ontvangt de toelating langs de door u gekozen weg.

KOSTPRIJS

De aanvraag en de afgifte van de toelating is kosteloos.

REGELGEVING

Art. 3.2.5 Vogelschrikkanonnen

§1. Het gebruik van vogelschrikkanonnen of soortgelijke toestellen voor het verjagen van vogels bij het beschermen van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt mag enkel na schriftelijke toelating van de burgemeester.

De aanvraag wordt gemotiveerd en moet toelaten de mogelijke hinder van de installatie te beoordelen.

§2. De opening van het kanon dient steeds in de meest gunstige richting te worden geplaatst ten aanzien van de hindergevoelige plaatsen, rekening houdend met de omwonenden.

§3. Het is verboden deze toestellen te laten werken tussen 19.00 en 9.00 uur.

§4. De ontploffingen moeten beperkt worden tot 6 knallen per uur.

§5. Het gebruik van vogelschrikkanonnen kan uitsluitend toegestaan worden in de periode van 15 april tot 15 augustus. De toelating kan worden geschorst of ingetrokken indien overmatige hinder wordt vastgesteld of de bepalingen van dit artikel worden overtreden.