Commissie Ruimtelijke Ordening, Milieu en Landbouw - verslag 10 maart 2016