Commissie Ruimtelijke Ordening, Milieu en Landbouw - verslag 22 november 2016