E-maildisclaimer

De inhoud van deze e-mail en de bijgevoegde bestanden is vertrouwelijk en enkel bestemd voor het gebruik door de geadresseerde personen. Kopiëren, verdelen of ander gebruik, onder welke vorm ook, van de inhoud van deze e-mail en de toegevoegde bestanden is verboden. De auteur van deze e-mail streeft ernaar informatie en advies te verlenen op een zorgvuldige manier, rekening houdend met de hem/haar beschikbare informatie. De gegeven informatie of het verleende advies kunnen echter nooit een aanleiding zijn om de aansprakelijkheid van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw in te roepen. De gemeente Sint-Pieters-Leeuw is enkel gebonden indien dit in het bericht expliciet is vermeld en voor zover deze toezegging is bevestigd door een geldig ondertekend document. De e-mail en de bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen, wat niet garandeert dat ze er volledig vrij van zijn. E-mailberichten die vanuit of naar het bovenvermeld e-mailadres van de afzender worden gestuurd, kunnen door de gemeente Sint-Pieters-Leeuw worden gelezen en bewaard.