infoLeeuw

Het gemeentelijk informatieblad infoLeeuw verschijnt tien keer per jaar (1 keer per maand uitgezonderd juli en augustus) en informeert de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw over de beslissingen en de dienstverlening van de gemeente. Daarnaast worden ook activiteiten van de gemeente en van de verenigingen in het infoblad aangekondigd.

infoLeeuw juni 2020