infoLeeuw

Het gemeentelijk informatieblad infoLeeuw verschijnt tien keer per jaar (1 keer per maand uitgezonderd juli en augustus) en informeert de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw over de beslissingen en de dienstverlening van de gemeente. Daarnaast worden ook activiteiten van de gemeente en van de verenigingen in het infoblad aangekondigd.

infoLeeuw november 2020 Leeuw Leeft november 2020