Kinderopvang zoeken - aanvraag

Persoonsgegevens ouders
Je kan meerdere e-mailadressen toevoegen. De e-mailadressen moet je scheiden door een komma. Bijvoorbeeld: info@sint-pieters-leeuw.be, kinderopvang@sint-pieters-leeuw.be
Je kan meerdere e-mailadressen toevoegen. De e-mailadressen moet je scheiden door een komma. Bijvoorbeeld: info@sint-pieters-leeuw.be, kinderopvang@sint-pieters-leeuw.be
Gegevens over het kind
Gegevens over de opvang
Bijvoorbeeld: maandag van 7 tot 16 uur, woensdag van 8.30 tot 12 uur, ...
Welk type opvang verkies je?

Gezinsopvang: opvang gaat door bij de onthaalouder thuis, er zijn maximum 8 kinderen tegelijkertijd aanwezig
Groepsopvang: er zijn minimum 9 kinderen tegelijkertijd aanwezig
Vrije prijs: prijs onafhankelijk van je inkomen
Inkomenstarief: prijs op basis van je inkomen

Behoor je tot een voorrangsgroep?
Werd je geholpen bij het invullen van deze aanvraag?

LET OP!
Via dit formulier is je kind nog niet definitief ingeschreven op de aanmeldingslijst. Eens je de knop hebt aangeklikt om in te dienen, wordt het formulier verstuurd naar de kinderopvanginitiatieven van jouw keuze. Zij zullen je zo spoedig mogelijk een antwoord bezorgen.