Uittreksel uit geboorteakte

Wat

De geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. In een geboorteakte vindt u alle gegevens over de geboorte van een persoon.

Een uittreksel van een geboorteakte is een verkorte versie van de aktetekst die enkel de hoogstnoodzakelijke gegevens bevat zoals naam, voornamen, plaats en datum van geboorte.

Voorwaarden

Uittreksels zonder vermelding van afstamming (= zonder vermelding van vader en moeder)

Iedereen kan (ook over iemand anders) uittreksel van akten van geboorten krijgen, waarin geen melding wordt gemaakt van de afstamming.

Afschriften (kopies) en uittreksels met vermelding van afstamming

Volgende personen kunnen een afschrift of een uittreksel, met vermelding van afstamming van akten, van minder dan 100 jaar bekomen (er is geen volmacht nodig van de betrokkene):

  • openbare overheden;
  • de personen op wie de akte betrekking heeft;
  • de echtgenoot of overlevende echtgenoot;
  • de wettelijk vertegenwoordiger;
  • de bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken);
  • de erfgenamen;
  • de notaris en de advocaat.

Andere personen kunnen pas een afschrift (kopie) of een uittreksel van een akte van minder dan 100 jaar oud, met vermelding van afstamming bekomen als zij daartoe toestemming krijgen van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg en zij kunnen aantonen een familiaal, wetenschappelijk of een ander wettig belang te hebben.
Deze toestemming wordt verleend zonder enige vorm van proces en zonder kosten. Deze regeling geldt ook om opzoekingen te laten verrichten in de betreffende akten.

Procedure

U kunt een uittreksel van een geboorteakte aanvragen bij het gemeentebestuur van de geboorteplaats.

Wat Meebrengen
  • Indien de aanvraag wordt gedaan door een notaris of advocaat, legt hij een schrijven voor waarin hij verklaart te handelen in opdracht van de belanghebbende en uit hoofde van de beroepshoedanigheid.
  • Bij een aanvraag door een derde die een volmacht nodig heeft (lijst van personen die geen volmacht nodig hebben, vindt u bij de voorwaarden) dient ook het ondertekend volmachtformulier en een kopie van de identiteitskaart van betrokkene te worden voorgelegd.
Bedrag

Gratis.

Dienst Burgerlijke Stand

Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 371 22 11
Openingsuren
ma
-
-
di
-
op afspraak
wo
-
-
do
-
-
vr
-
op afspraak
Gegevens ophalen
Gegevens ophalen