Loket Kinderopvang

Zoek je geschikte opvang voor je (toekomstige) baby of peuter van 0 tot 3 jaar? Dan kan je eenvoudig opvang zoeken via het Loket Kinderopvang! Het loket vereenvoudigt voor jou de zoektocht naar opvang en biedt je de nodige informatie.

Hoe ga je te werk?

Hoe ga je te werk?

 • Klik hierboven op 'Kinderopvang zoeken - aanvraag';
 • In één aanvraag duid je alle opvanginitiatieven van je keuze aan;
 • Het Loket Kinderopvang stuurt je aanvraag vervolgens naar hen door.

Heb je hulp nodig?

Heb je hulp nodig?

Geen probleem! Dat kan op volgende locaties:

 •     Loket Kinderopvang Sint-Pieters-Leeuw, Slesbroekstraat 44, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 14 35;
 •     Sociaal Huis, Fabriekstraat 1, 1601 Ruisbroek, T 02 371 03 50;
 •     Huis van het Kind, A. Quintusstraat 20, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, T 0490 58 85 70.

Hoe kies je een kinderopvang voor je baby of peuter?

Hoe kies je een kinderopvang voor je baby of peuter?

Kies een type kinderopvang

Er zijn verschillende soorten kinderopvang.
 

 • Inkomensgerelateerde kinderopvang versus kinderopvang met vrije prijs.
   
  • Prijs volgens inkomen: een kinderopvang die de prijs bepaalt op basis van je gezinsinkomen (= inkomenstarief) en je gezinssamenstelling. Hiervoor heb je een attest inkomenstarief nodig dat je kan aanvragen op www.kindengezin.be en dat je voor de start van de opvang bezorgt aan de opvang.
    
  • Vaste dagprijs: een kinderopvang die werkt met een vrije prijs (= vaste prijs die voor elk kind gelijk is).
   Bij een vaste dagprijs heb je recht op een extra korting via de kinderopvangtoeslag (3,32 €/dag), meer info op: www.kindengezin.be/nl/thema/kinderopvang-en-naar-school/kostprijs/vrije-prijs.
    
 • Groepsopvang versus gezinsopvang.

  Op basis van het aantal kinderen in de kinderopvang kan je kiezen tussen groepsopvang en gezinsopvang:
   
  • Gezinsopvang: een gezinsopvang, ook wel onthaalouder genoemd, is een kleinschalige opvang met één begeleider, er worden maximum 8 kinderen opgevangen. De opvang vindt meestal plaats in de eigen woning. Een gezinsopvang kan zowel inkomensgerelateerd als niet inkomensgerelateerd zijn.
    
  • Groepsopvang: een groepsopvang, ook wel kinderdagverblijf of crèche genoemd, is een opvang met minimaal 9 kinderen in een leefgroep van maximum 18 kinderen. Eén begeleider mag maximum 8 kindjes opvangen. De opvang vindt meestal plaats in een apart gebouw of in een apart deel van een groter gebouw. Een groepsopvang kan zowel inkomensgerelateerd als niet-inkomensgerelateerd zijn.
    

Je kan inspectieverslagen opvragen

Om een zicht te krijgen op de kwaliteit van de kinderopvang, kan je inspectieverslagen van Zorginspectie opvragen. Dat kan via de website van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.  Hou wel rekening met enkele weken wachttijd.
 

Je kan een klachtenoverzicht opvragen

Een klachtenoverzicht van je opvang kan je per mail vragen aan Kind en Gezin: klachtendienst@kindengezin.be.
 

Hou rekening met het tekort aan kinderopvang in Sint-Pieters-Leeuw

Bij het maken van een keuze is het belangrijk te weten dat er in onze gemeente een structureel tekort is aan kinderopvang voor baby’s en peuters. Dit betekent dat niet alle ouders in hun eerst gekozen kinderopvang plaats zullen vinden. Ook zullen de meeste ouders geen kinderopvang vinden vanaf de gewenste datum.

Hierbij enkele tips:

 • Doe de aanvraag zo snel mogelijk, m.a.w. van zodra je weet dat je zwanger bent. Hoe sneller je inschrijft, hoe groter de kans dat je bij de gekozen kinderopvang terecht kan.
 • Maak een voldoende ruime keuze om de kansen op een opvangplaats te vergroten.
 • Als een kinderopvang jou een voorstel doet voor een opvangplaats, probeer dan om snel te reageren.