Inschrijvingen - schooljaar 2021-2022

Inschrijven in een basisschool? Eerst aanmelden!

Heb je een zoon of dochter geboren in 2019 die in de loop van het schooljaar 2021 – 2022 naar school zal gaan? Of wil je veranderen van school? Dan moet je hem of haar digitaal aanmelden via het centraal aanmeldingsregister

Waarom een digitaal centraal aanmeldingssysteem?

Met het centraal aanmeldingsregister zorgen we ervoor dat alle ouders evenveel kansen krijgen om hun kind in te schrijven in hun favoriete school. We voorkomen ook dat ouders dagenlang moeten kamperen aan de schoolpoort tijdens de inschrijvingsdagen. Alle kleuter- en lagere scholen van alle netten van Beersel, Halle, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw werken samen via het aanmeldingssysteem. 

Het online aanmeldingssysteem heeft de laatste jaren zijn nut zeker al bewezen. Alle kinderen die zich vorig schooljaar hebben ingeschreven, kregen ook een plaats toegewezen. De aanmeldingen van de jongste instappertjes bijvoorbeeld hebben in 9 van de 10 gevallen geleid tot een inschrijving in de school van eerste keuze. 

Hoe verloopt de toewijzing?

Voor het toewijzen van een school houdt het systeem in eerste instantie rekening met de schoolkeuze van de ouders. Als er te weinig plaats is, speelt de afstand tussen de woonplaats van het kind en de school een doorslaggevende rol. Eenmaal de kinderen een plaats toegewezen kregen, moeten de ouders zich vervolgens melden in de school om de inschrijving concreet te maken. 

Welke kinderen moeten zich aanmelden?

Alle kinderen geboren in 2019 en alle oudere kinderen die nog niet naar school gaan of willen veranderen van school. Ook broers, zussen en kinderen van personeel die voorrang hebben moeten aanmelden in de aanmeldperiode voor voorrangsgroepen.

Hoe je kind aanmelden en inschrijven?

  1. Heb je al een broer of zus die in een basisschool ingeschreven is of werk je voor een basisschool? Dan heb je in die basisschool voorrang. Je kan enkel voor deze basisschool aanmelden met voorrang tussen 4 januari en 15 januari 2021 op www.basisschool-aanmelden.be. Je krijgt een toewijzingsbericht via mail op 22 januari 2021. Je gaat naar de toegewezen school tussen 25 januari en 12 februari 2021 om jouw kind effectief in te schrijven.
  2. Behoor je niet tot de bovenstaande voorrangsgroep? Dan meld je je kind aan tussen 1 maart en 26 maart 2021 op www.basisschool-aanmelden.be. Je krijgt een toewijzingsbericht via e-mail op 22 april 2021. Je gaat naar de toegewezen school en schrijft je kind in van 26 april tot 21 mei 2021.

Voor meer info neem je contact op met de deskundige Onderwijs door te mailen naar onderwijs@sint-pieters-leeuw.be of door te bellen naar 02 371 22 38.

Een infosessie vindt plaats op 26 januari om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.