Telefoonster

Ouder worden gebeurt gewoon. Het leven gaat verder, dag na dag. Bijna ongemerkt sluipen de gevaren van de vereenzaming binnen. Door een samenloop van verschillende factoren, zoals er alleen komen voor te staan, het wegvallen van familieleden en vrienden, gezondheidsproblemen, een onaangepaste woning en een verminderde mobiliteit kan iemand in een geïsoleerde situatie terechtkomen. Vereenzaming is het gevaar en vormt een bedreiging van het zich goed voelen, m.a.w. het “wel-zijn” van de oudere.

Om deze vereenzaming tegen te gaan bieden we een telefonisch contact aan.

Hoe werkt het?

Tweemaal per week, op vaste momenten, belt onze vrijwilliger je op. Deze vrijwilliger informeert naar je algemene toestand en start een gezellige babbel. De gegevens worden bijgehouden in een logboek, bijvoorbeeld de geboorte van een achterkleinkind, zodat er in één van de volgende gesprekken naar geïnformeerd kan worden. Al onze vrijwilligers zijn opgeleid om een goed gesprek te kunnen voeren, aandacht te kunnen luisteren en de juiste signalen op te vangen.

Wens je beroep te doen op deze telefonische dienstverlening? Bezorg ons je hulpvraag online of neem telefonisch contact op via het zorgloket.

Wens je je op te geven als vrijwilliger voor deze telefonische dienstverlening? Dat kan via het registratieformulier op Sint-Pieters-Leeuw helpt.