Gelijke kansenbeleid

Op 27 november 1997 ondertekende de gemeenteraad de intentieverklaring en de beleidsnota in verband met het Gelijke kansenbeleid (GKB) voor Sint-Pieters-Leeuw.
De basis hiervoor was het KB van 27 februari 1990 houdende de maatregelen tot bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen dat alle lokale besturen verplicht om positieve acties te voeren voor hun personeel.
Het GKB van onze gemeente kadert in het Provinciale Netwerk voor gelijke kansen van de Provincie Vlaams-Brabant, dat afgestemd is op het federale beleid van de minister van Gelijke Kansen.

Doel van het GKB: de gelijke kansen van mannen en vrouwen op alle niveaus van het sociale, politieke en economische leven ontwikkelen.
Het beleid is gebaseerd op een niet-discriminatiebeginsel en voorziet acties om vrouwen die een achtergestelde positie innemen, kansen te bieden om deze achterstand in te halen.

Structuur van het beleid

Opdat dit beleid kan worden uitgevoerd, werden bepaalde structuren uitgebouwd:

  • gelijke kansenbeleid door schepen Marleen De Kegel;
  • de aanstelling van een ambtenaar van gelijke kansen: Ingrid Baroen.