Lokale Adviescommissie (LAC)

Wat

De Lokale Adviescommissie komt samen als er een vraag is van Fluvius (leverancier van gas en elektriciteit) of van de Watergroep (leverancier van water) om de toevoer aan een woning van gas/elektriciteit/water te mogen afsluiten. In die commissie zitten mensen van het lokaal bestuur, de netbeheerder of waterleverancier, en eventueel de schuldbemiddelaar van de verbruiker.

De maatschappelijk werker onderzoekt dan eerst de situatie van de verbruiker. Als het probleem niet opgelost kan worden, bespreekt de LAC het dossier op een vergadering. Ook de verbruiker wordt uitgenodigd op de vergadering om zijn/haar dossier te bespreken. De LAC geeft advies en zoekt oplossingen om te voorkomen dat de energievoorzieningen daadwerkelijk afgesloten moeten worden.

Binnen zo’n Lokale Adviescommissie zoeken het lokaal bestuur, de netbeheerder of waterleverancier én de vebruiker steeds samen naar de juiste oplossing voor de problemen.

Voorwaarden

De netbeheerder moet het LAC steeds de toestemming vragen om de toevoer bij de verbruiker af te sluiten, dit wanneer:

 • de verbruiker een afbetalingsplan weigert of niet naleeft;
 • de netbeheerder geen toegang krijgt tot de ruimte van de meter of budgetmeter voor plaatsing, inschakeling, controle van de meter of opname van de meterstand;
 • de netbeheerder geen toegang krijgt tot de ruimte van de budgetmeter om de stroombegrenzer te kunnen uitschakelen;
 • het leveringscontract werd opgezegd om een andere reden dan wanbetaling en de verbruiker geen leveringscontract met een andere energieleverancier heeft gesloten.

In onderstaande gevallen kan de netbeheerder de verbruiker afsluiten zonder advies te vragen aan de LAC:

 • als de woning niet bewoond is;
 • als de verbruiker fraude heeft gepleegd en niet toelaat dat de situatie wordt rechtgezet;
 • als de toestand onveilig is (gevaar voor brand, elektrocutie …);
 • als de verbruiker verhuisd is en zijn verhuis niet goed geregeld heeft.

De waterleverancier moet het LAC steeds de toestemming vragen om de toevoer bij de verbruiker af te sluiten, dit wanneer:

 • de verbruiker weigert om met de waterleverancier een regeling uit te werken voor de betaling van openstaande facturen of de regeling niet nakomt;
 • de waterleverancier geen toegang krijgt tot de ruimte van de watermeter om de aansluiting of die watermeter te controleren;
 • de verbruiker weigert om de procedures te volgen voor de overname van de waterlevering of voor een vernieuwde indienststelling van de waterlevering.
Procedure
 1. Brief naar de LAC
  De netbeheerder of waterleverancier stuurt een brief naar de Lokale Adviescommissie (LAC) met het verzoek om de verbruiker te mogen afsluiten. Ook de verbruiker kan naar de LAC een brief sturen met een verzoek tot heraansluiting als de reden voor de afsluiting niet langer geldt en de netbeheerder of waterleverancier een heraansluiting toch heeft geweigerd. In dat geval neemt de LAC contact op met de netbeheerder of waterleverancier.
   
 2. Uitnodiging
  Het lokaal bestuur stuurt de verbruiker een brief met een uitnodiging om naar de LAC-vergadering te komen. De verbruiker mag zich op de vergadering laten bijstaan of vertegenwoordigen door iemand anders (familielid, raadsman, buurtwerker of andere vertrouwenspersoon). De verbruiker heeft ook de mogelijkheid om vóór de LAC vergadering zijn dossier de bespreken met het lokaal bestuur teneinde een oplossing te zoeken.
   
 3. LAC-vergadering
  Op de LAC-vergadering wordt de situatie besproken. De verbruiker heeft het recht om gehoord te worden op de vergadering. Op de vergadering nemen de leden van de LAC een beslissing. Alle leden moeten het eens zijn over de beslissing. Zolang er geen unanieme beslissing is, mag de netbeheerder of waterleverancier niet afsluiten.
   
 4. Brief met beslissing
  De verbruiker en de netbeheerder/waterleverancier krijgen een brief waarin staat wat de LAC beslist heeft.

Sociaal Huis

Fabriekstraat 1
1601 Ruisbroek
02 371 03 50
Openingsuren
ma
- enkel op afspraak
di
- enkel op afspraak
wo
- enkel op afspraak
do
- enkel op afspraak
vr
- enkel op afspraak

OPGELET! Gezien de nog steeds geldende coronamaatregelen werken we enkel op afspraak! Er kan een afspraak gemaakt worden via telefoon, via mail of aan het onthaal. We zijn telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur, op vrijdag tot 12 uur.

Sociaal Huis - Sint-Pieters-Leeuw

Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 371 03 50
Openingsuren
wo
- enkel op afspraak
vr
- enkel op afspraak
Gegevens ophalen
Gegevens ophalen