Sociaal tarief

Wat

Sommige personen en gezinnen (= beschermde klant of beschermde aannemer) hebben recht op een sterk verlaagd tarief voor elektriciteit en aardgas. Dit verlaag tarief wordt de sociale maximumprijs of het sociaal tarief genoemd. Het sociaal tarief wordt alleen toegekend aan personen die bepaalde uitkeringen of tegemoetkomingen krijgen en is in heel België bij alle energieleveranciers hetzelfde. Het heeft dus geen zin om van leverancier te veranderen om het sociaal tarief te kunnen krijgen.

Voor aardgas bestaat er 1 sociaal tarief. Voor elektriciteit bestaan er 3 soorten tarieven:

 • enkelvoudig sociaal tarief (dagteller)
 • tweevoudig sociaal tarief (dag- en nachtteller)
 • sociaal tarief exclusief nacht (alleen nachtteller).

Twee keer per jaar bepaalt en publiceert de CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) de sociale tarieven voor aardgas en elektriciteit. De tarieven worden elk jaar aangepast op 1 februari en op 1 augustus.

Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas is niet van toepassing voor:

 • tweede verblijfplaatsen (andere adressen dan het domicilieadres);
 • gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen;
 • professionele klanten;
 • occasionele klanten/tijdelijke aansluitingen.
Voorwaarden

Om het sociaal tarief te krijgen, moet je (of iemand op je domicilieadres) een bepaalde uitkering of bepaalde tegemoetkoming krijgen van:

 1. Het OCMW – categorie 1:
  • Leefloon
  • Financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon
  • Maatschappelijke steun verstrekt door het OCMW die geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald door de federale staat
  • Voorschot op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of voorschot op een tegemoetkoming voor gehandicapten
 2. FOD Personen met een Handicap - categorie 2A:
  • Tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 %
  • Inkomen vervangende tegemoetkoming
  • Integratietegemoetkoming
  • Tegemoetkoming voor hulp van derden
  • Bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 %
 3. De zorgkas – categorie 2B:
  • Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood 
 4. De Federale Pensioendienst – categorie 3:
  • Inkomensgarantie voor ouderen of IGO (vroeger gewaarborgd inkomen voor bejaarden)
  • Tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 % (een aanvullende tegemoetkoming of een tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen)
  • Tegemoetkoming voor hulp van derden
 5. Als u huurder bent van een appartement van een sociale huisvestingsmaatschappij met een gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie op aardgas (categorie 4), hebt u ook recht op het sociaal tarief op aardgas.
Procedure

Het sociaal tarief wordt automatisch toegekend voor categorie 1, 2 en 3. Hiervoor moet je dus geen attest opsturen naar je leverancier.

Als huurder van een appartement van een sociale huisvestingsmaatschappij (categorie 4) met een gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie op aardgas, heb je ook recht op het sociaal tarief maar krijg je het niet automatisch. De beheerder van het appartement moet daarvoor de nodige stappen zetten. Vraag na of hij de nodige stappen heeft gezet en het sociaal tarief aan jou doorrekent.

Sociaal Huis

Fabriekstraat 1
1601 Ruisbroek
02 371 03 50
Openingsuren
ma
- enkel op afspraak
di
- enkel op afspraak
wo
- enkel op afspraak
do
- enkel op afspraak
vr
- enkel op afspraak

OPGELET! Gezien de nog steeds geldende coronamaatregelen werken we enkel op afspraak! Er kan een afspraak gemaakt worden via telefoon, via mail of aan het onthaal. We zijn telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur, op vrijdag tot 12 uur.