Woonbeleid

Eén van de kerntaken van Woonwinkel Zennevallei, een Intergemeentelijk Samenwerking Woonbeleid, betreft de opmaak van een gemeentelijke beleidsvisie op wonen. In 2014 werd er hiertoe een uitgebreide woonanalyse opgemaakt voor Sint-Pieters-Leeuw. Opvallende conclusies in deze analyse waren o.a. de grote bevolkingsaangroei en de immigratiedruk vooral vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vanuit de woonanalyse en een SWOT-analyse met daarin de sterktes, zwakten, opportuniteiten en bedreigingen betreffende de woonsituatie in de gemeente, werd er in 2015 een woonvisie en missie opgesteld. Deze geeft  de krachtlijnen weer waar men naartoe wil gaan met het woonbeleid in Sint-Pieters-Leeuw.

In 2016 ging er een werkgroep van start om vanuit de woonanalyse en de woonmissie en visie een aantal concrete doelstellingen en actiedomeinen te bepalen op maat van de gemeente. Er werd een nota opgemaakt met daarin vijf strategische doelstellingen waarop het woonbeleid in Sint-Pieters-Leeuw zich de komende jaren kan focussen. Tevens werd er per doelstelling een prioriteitenlijst van acties uitgewerkt.

De woonanalyse en swot-analyse, de tekst van de woonmissie en visie en het actieplan vormen gezamenlijk een waardevolle gids betreffende de beleidsvisie wonen in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

Woonwinkel Zennevallei

Fabriekstraat 1 B
1601 Ruisbroek
02 371 03 47
Openingsuren
ma
- in Beersel
di
- in Halle
wo
- in Ruisbroek
- in Sint-Pieters-Leeuw
do
- in Ruisbroek
- in Halle
vr
- in Beersel
- in Beersel (op afspraak)
Gegevens ophalen
Gegevens ophalen