Wapenschild en vlag

Iedere gemeente heeft een eigen wapenschild en vlag.

Voor de fusie bezaten drie van de samengevoegde gemeenten een eigen gemeentewapen. Bij de fusie werd een nieuw wapenschild ontworpen.

Op éénparig voorstel van de gemeenteraad werd het nieuw wapenschild van Sint-Pieters-Leeuw bij KB van 23 mei 1978 goedgekeurd. De beschrijving van het wapenschild werd als volgt geformuleerd: ’een klimmende leeuw van keel (rood) in een veld van zilver met voor hem, een sleutel van sinopel (groen) voorzien van vijf tanden in het sleutelblad, de baard naar rechts(1) gericht’. Het sleutelblad of baard van het nieuw wapenschild werd voorzien van vijf tanden, als symbool van de vijf vroegere gemeenten die op 1 januari 1977 werden samengevoegd.

Eveneens op éénparig voorstel van de gemeenteraad werd de vlag van de vroegere gemeente Sint-Pieters-Leeuw bij KB van 23 mei 1978 bevestigd voor de nieuwe fusiegemeente als ‘twee gelijke verticale banen met als kleur rood en wit;  rood aan de stok’.

(1) In de heraldiek is het de gewoonte links en rechts te gebruiken vanuit de optiek van de persoon die het schild vast heeft. Voor de kijker is wat rechts is in de heraldiek wat hij links ziet op het schild.