Bevolking

De bevolkingsdienst houdt zich voornamelijk bezig met het bijhouden van de bevolkingsregisters. Alle wijzigingen in de verblijfstoestand van de inwoners worden geregistreerd. Tevens worden allerlei officiële documenten afgeleverd en aangepast.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Aangifte van een adreswijziging

Beroepswijziging

Bewijs van leven

Bewijs van verblijf en nationaliteit

Bewijs van volledige adressenhistoriek

Bewijs van wijze van teraardebestelling

Deeltijds werken

Elektronische identiteitskaart (eID)

Internationaal rijbewijs

Moraliteitsattest

Reistoelating minderjarig kind

Uittreksel bevolkingsregister

Verlies of diefstal eID

Voorlopige identiteitskaart

Belgisch paspoort (reispas)

Bewijs van adressenhistoriek in deze gemeente

Bewijs van nationaliteit

Bewijs van verblijf voor een huwelijk

Bewijs van wettelijke samenwoning

Bewijs van woonst

Eensluidend verklaarde kopie

Europees rijbewijs

Kids-id

Pin/puk-code

Samenstelling van het gezin

Uittreksel uit het strafregister (voorheen: getuigschrift goed gedrag en zeden)

Voorlopig rijbewijs

Wettiging handtekening