Kinderdagverblijf De Boomhut

Gemeentelijk kinderdagverblijf De Boomhut voorziet in dagopvang van kinderen voor ze naar de kleuterschool gaan.

Wat en voor wie?

KortjakjeDe Boomhut heeft een vergunning bij Kind en Gezin voor 23 kinderen. Baby's jonger dan 18 maanden vangen we op in de babygroep, vanaf 18 maanden kunnen ze terecht in de peutergroep.

Opvang voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte kan voorzien worden.

Elke leefgroep wordt begeleid door 3 gediplomeerde kindbegeleiders. De dienstverantwoordelijken, gegradueerde verpleegkundige en sociaal verpleegkundige staan in voor de dagelijkse werking van de kinderdagverblijven en de ondersteuning van het personeel. De maaltijden worden in een centrale keuken bereid.

Huishoudelijk reglement

Dit huishoudelijk reglement is opgesteld om de opvang binnen het kinderdagverblijf zo vlot mogelijk te laten verlopen en om de verstandhouding tussen het kinderdagverblijf en de ouders te bevorderen.

Prijs

De financiële bijdrage van de ouders wordt berekend op basis van het netto-belastbaar gezinsinkomen, zoals het vermeld staat op het meest recent aanslagbiljet van de belastingen. De bijdrage wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen in het Ministerieel Besluit van 28 maart 2002.De ouders dienen een attest kindcode aan te vragen via www.kindengezin.be.
De ouderbijdrageregeling is consulteerbaar op de website van Kind en Gezin (www.kinderopvang.be).
De bijdrage is fiscaal aftrekbaar.

Kwaliteitshandboek

Het kinderdagverblijf beschikt conform de bepalingen opgenomen in het Decreet kinderopvang baby’s en peuters van 20 april 2012 over een kwaliteitshandboek. Dit handboek werd geschreven door de leidinggevenden en de begeleidsters-kindbegeleiders en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 april 2004.
Het handboek ligt ter inzage van ouders op het secretariaat van het kinderdagverblijf.

Aanvragen

Wij noteren uw aanvraag op een aanmeldingslijst.
Als er opvangmogelijkheid binnen het kinderdagverblijf is, zal de dienstverantwoordelijke u telefonisch contacteren om een afspraak te maken op de dienst. Enkel bij ondertekening van een reservatiedocument door de dienstverantwoordelijke is er een plaats voor uw kind voorbehouden.
Als er geen opvangmogelijkheid is, krijgt u alleszins een schriftelijke reactie op uw aanvraag.