Onthaal

De onthaalbediende verzorgt de onthaalfunctie voor alle diensten die in het gemeentehuis zijn gehuisvest. Zij zorgt ook voor de bediening van de telefooncentrale en de reservaties van de vergaderzalen en -lokalen in het gemeentehuis. Daarnaast vervult zij dienstondersteunende taken voor de diensten Bevolking en Burgerlijke Stand.