Sport

Het sportbeleid wordt voorbereid en uitgevoerd door de gemeentelijke sportdienst. De sportinfrastructuur wordt eveneens beheerd door de gemeentelijke sportdienst.