Vreemdelingen

De toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen behoort tot de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken. Het gemeentebestuur is de schakel tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en de vreemdeling. Niettegenstaande het gemeentebestuur dus niet eigenmachtig kan optreden, speelt het een belangrijke rol bij het vervullen van administratieve formaliteiten.

De vreemdelingendienst is gelast met de afgifte van verblijfsdocumenten, het betekenen van bevelen om het grondgebied te verlaten en de uitvoering van maatregelen indien deze bevelen niet worden opgevolgd. De vreemdelingendienst verschaft ook bepaalde administratieve gegevens aan het OCMW en ook aan het onthaalbureau en dit in het kader van de verplichte inburgering.

Op menselijk vlak kan de vreemdelingendienst een belangrijke rol spelen in het integratieproces van de vreemdeling. De dienst kan de vreemdeling bijvoorbeeld op de hoogte brengen van de dienst van taalcursussen in de gemeente, hem doorverwijzen naar integratiecentra en hem belangrijke gegevens verschaffen om hem vlugger wegwijs te maken in de gemeente.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Elektronische vreemdelingenkaart