Vlaams beleid en integratie

Het integratiebeleid is een driesporenbeleid: 

  • emancipatie: Het beleid richt zich op actieve deelname aan de samenleving zodat mensen niet aan de zijlijn blijven staan. Hierbij zijn uiteraard participatie aan onderwijs en tewerkstelling zeer belangrijk, evenals deelname aan het sociale en culturele leven binnen de gemeente. Participatie kan enkel als men het Nederlands leert en spreekt. Daarom omvat emancipatie ook een actief taalbeleid.
  • toegankelijkheid: gelijke deelname aan de samenleving kan maar als voorzieningen en verenigingen  openstaan voor alle burgers. Iedere burger heeft recht op gelijke dienstverlening,  los van zijn of haar herkomst.
  • samenleven in diversiteit: samenleven met elkaar, ondanks verschillen in taal, afkomst, waarden en normen is een taak voor iedereen. Dit is geen eenvoudige taak. Door ontmoeting tussen mensen te stimuleren, door te sensibiliseren en door samen te werken proberen we dit te bereiken.

Het integratiebeleid richt zich tot de hele bevolking. Het samenleven in diversiteit kan niet slagen als niet iedereen, ongeacht zijn of haar herkomst, hieraan actief meewerkt. Een 'actief en gedeeld burgerschap van één ieder' staat centraal.

Dit uitgangspunt maakt de volledige samenleving doelgroep van het integratiebeleid. Vanzelfsprekend dienen we blijvend aandacht te besteden aan de bijzondere doelgroepen. Het blijft noodzakelijk om bestaande situaties van achterstelling en achterstand aan te pakken en te voorkomen.

Het integratiebeleid is een inclusief beleid. Het wordt gerealiseerd binnen de verschillende sectoren, onderwijs, jeugd, sport, cultuur, tewerkstelling, … Elke dienst of organisatie draagt zijn steentje bij om de deelname aal de samenleving van elke burger en meer bepaald van specifieke doelgroepen te verhogen.