Aankoop

De aankoopdienst is belast met de opdracht van alle diensten en leveringen bestemd voor de gemeentelijke diensten. De aankopen moeten worden verricht in overeenstemming met de wetgeving op de overheidsopdrachten. De aankoopdienst geeft info bij de behoefteanalyse, verricht het marktonderzoek, begeleidt bij de keuze van procedurevorm, opmaak van bestek, publicatie, de inschrijvingen, de evaluatie, de gunning en de controle op de uitvoering. De dienst staat tevens in voor het economaat (werkkledij, onderhoudsmateriaal, onderhouds-producten) en de huisdrukkerij (gemeentelijke drukwerken).