Gebouwen

De gebouwendienst verzorgt alle taken die verband houden met de algemene organisatie, het beheer, het gebruik en de instandhouding van het gemeentelijk patrimonium, in het bijzonder de gemeentelijke gebouwen. De dienst beheert tevens alle taken die verband houden met de organisatie van alle interne aan- en verkopen. Daarnaast staat de dienst in voor alle administratieve informatie van de gemeentelijke gebouwen (ondermeer de inventarisatie en administratie van het energieverbruik).