Nutsvoorzieningen

De dienst Nutsvoorzieningen voert alle taken die verband houden met de algemene organisatie, het beheer, het gebruik en de instandhouding van de nutsvoorzieningen (gas, water en elektriciteit) uit.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Nutsmaatschappijen

Riolering