Openbare werken

De dienst Openbare Werken draagt optimaal zorg voor alle taken die verband houden met de algemene organisatie, het beheer, het gebruik en de instandhouding van de wegeninfrastructuur, rioolstelsels en waterlopen. De dienst zorgt voor de coördinatie van de openbare werken, de uitwerking van de dossiers, de opvolging van de administratieve dossiers, de vergaderingen en besprekingen, het onderzoek van prijsaanbiedingen.

De bevolking kan verder op de dienst beroep doen voor het onderhoud van waterlopen en grachten, ijzelbestrijding, openbare verlichting, voet- en fietspaden, informatie over wegenwerken en het algemeen onderhoud van het wegennet.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Gebruik openbaar domein

Sneeuw- en ijzelbestrijding

Waterbeheer en onderhoud

Projecten

Subsidie waterpreventieve maatregelen

Wegenwerken en omleidingen