Ruimtelijke ordening

De dienst Ruimtelijke ordening behandelt de bouw- en verkavelingaanvragen en werkt beleidsondersteunend inzake ruimtelijke ordening (BPA's, structuurplanning).

Waarvoor kan je bij ons terecht?