Prikklokenquête

Niet verplicht, met deze vraag willen we gerichter inspelen op mogelijke problemen.
Voorbeelden: boekingen, overuren, saldi, badgelezer, …