Prikklokenquête

Niet verplicht, met deze vraag willen we gerichter inspelen op mogelijke problemen.
Welke rol(len) heb je?
Hoe is de opstart verlopen?
Weet je waar de handleidingen van de prikklok te vinden zijn?
Welke handleidingen heb je al gebruikt?
Vind je dat er extra informatie nodig is?
Voorbeelden: boekingen, overuren, saldi, badgelezer, …