Uitleendienst (materiaal)

Organiseer je een evenement: toneelstuk, tentoonstelling, kamp, optreden, ...? Dan kan je heel wat materiaal uitlenen bij de gemeentelijke uitleendienst.

Wie kan materiaal uitlenen?

De uitleendienst stelt materiaal ter beschikking voor:

 • erkende gemeentelijke verenigingen:
  een erkende vereniging is een vereniging erkend door het gemeentebestuur na advies van een erkende gemeentelijke adviesraad (sport, jeugd, cultuur, senioren, GROS, Raad voor Lokale Economie, milieuraad);
 • scholen gelegen op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw (worden gelijkgesteld met erkende verenigingen);
 • niet commercieel buurt- en wijkevenement voor iedereen toegankelijk op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw:
  buurtinitiatieven = zijn toegankelijk voor het grote publiek en hebben tot doel de sociale cohesie te bevorderen (worden gelijkgesteld met erkende verenigingen);
 • intercommunales, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en alle andere instellingen waar de gemeente via het OCMW, de politie of de gemeente lid is van de algemene vergadering (worden gelijkgesteld met erkende verenigingen);
 • instellingen of verenigingen die lessen organiseren waarbij deze lessen open staan voor alle inwoners van Sint-Pieters-Leeuw (worden gelijkgesteld met erkende verenigingen voor zover de lessen in het Nederlands worden gegeven (met uitzondering van taallessen))
 • politieke partijen (worden gelijkgesteld met erkende verenigingen);
 • gemeenten uit de regio (aan tarief erkende verenigingen x 2).

Welk materiaal is beschikbaar via de uitleendienst?

Een overzicht van al het beschikbare materiaal, kan je helemaal onderaan raadplegen. In dit overzicht vind je per item het beschikbaar aantal stuks, de prijs per stuk voor erkende verenigingen en gelijkgestelden, en de eventueel te betalen waarborg.

Hoe materiaal aanvragen?

De aanvraag gebeurt schriftelijk op de daartoe bestemde formulieren (maximum 1 jaar en minimum 4 weken vóór de activiteit – uitzonderingen op deze reserveringstermijn vind je in het algemeen uitleenreglement. De aanvraag gebeurt door een verantwoordelijke van de vereniging. Hij is verantwoordelijk voor het ontleende materiaal en de stipte nakoming van het algemeen uitleenreglement, inclusief alle bijlagen betreffende de huur van partytenten, het mobiel podium, de kadertent en/of de veiligheidskoffer.

De nodige formulieren kan je onderaan downloaden of kan je bekomen bij hiernaast vermelde diensten. Bezorg de 2 formulieren ingevuld terug aan één van hiernaast vermelde diensten (via de post, via e-mail of geef ze persoonlijk af). De dienst aan wie je de formulieren bezorgt, handelt je aanvraag verder af. De aanvraag is pas definitief na een schriftelijke of elektronische bevestiging. De behandelende dienst verstuurt deze bevestiging of het bericht van niet beschikbaarheid binnen 10 werkdagen na ontvangst van de formulieren. Nadien maakt de behandelende dienst de factuur voor al het ontleende materiaal.

Waar en wanneer materiaal afhalen en terugbrengen?

Het materiaal wordt door de gebruiker opgehaald/teruggebracht in het magazijn van de gemeente, Pepingensesteenweg 250, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, tenzij anders werd overeengekomen.
Binnen de gemeente is het mogelijk om het materiaal door de gemeentediensten te laten leveren of ophalen tijdens de kantooruren. Hiervoor wordt een bijdrage van 30 euro per activiteit gevraagd.

De uitleendienst bezorgt na de aanvraag een bevestigingsformulier waarop de exacte datum van ophalen en terugbrengen wordt vermeld.
Zelf afhalen van materiaal kan op maandagnamiddag en vrijdagnamiddag (telkens van 13 tot 15.30 uur), terugbrengen op maandagvoormiddag en vrijdagvoormiddag (telkens van 8.30 tot 12 uur).