Wegenwerken en omleidingen

Locatie

Omschrijving werken

Aannemer

Startdatum

Einddatum

Gevolg voor het verkeer

Ruisbroek fase 2a: van Wandelingstraat (excl. kruispunt) tot Laekebeeklaan (incl. deel kruispunt)
Fabriekstraat
  • Aanleg gescheiden rioleringsstelsel
  • Rijweg in asfaltverharding
  • Comfortabele voetpaden
  • Fietssuggestiestroken langs beide zijden
  • Alternerende parkeervakken
Willemen Infra
19 augustus 2019
 
Alle info over deze werken vind je hier.
Eugène GhijsstraatWegenwerkenGhent Dredging7 oktober 20191 april 2020Lage verplaatsingssnelheid en veelvuldig stilstaan & Hinder voor zwakke weggebruiker
Kleine SchrijnwegWerken iov EandisSuelga1 november 201929 november 2019Hinder voor zwakke weggebruiker
JB RampelbergstraatWerken iov EandisSuelga19 november 20196 december 2019Werken op berm ifv verkaveling
ZuunkouterWerken iov EandisSuelga2 december 201920 december 2019Parkeerverbod
 
Dossier Fietspaden
Pepingensesteenweg
Wegenwerken
Willemen Infra
12 november 2019
 
april 2020
Alle info over deze werken vind je hier.
Info voor de bewoners vind je hier.
 
Uitzonderlijk transport/hoogspanningsleidingen/nutswerken
Hemelstraat, Broekweg (1)
Uitzonderlijk transport nav werken Elia aan hoogspanningsleidingen
Jan Coesens
Transport
april 2019
november 2019
Beperkte hinder met begeleiding
 
 
Collector Zuunbeek - fase II (2)
Kruispunt Hoogstraat Victor Nonnemanstraat (4)Riolerings-en wegeniswerkenBESIX Infra30 september 201913 december 2019Doorgaand verkeer onderbroken

(1) De bewonersbrief van Elia i.v.m. de vervanging van de hoogspanningslijn tussen Drogenbos en Buizingen vind je hier.

(4) Het signalisatie- en omleidingsplan van de werken vind je hier.