Actie “Modder op de weg”

Modder op de wegDe oogsttijd is een periode van toegenomen verkeersonveiligheid op de wegen van en naar de landbouwbedrijven en de velden.  Vooral als de oogst via de openbare weg wordt vervoerd en het weer slechter wordt, treedt er een bekend probleem op: Modder op de weg!

Om automobilisten te wijzen op het gevaar van modder en om landbouwers er toe aan te zetten bevuilde wegen zo snel mogelijk te reinigen en gepast te signaleren tijdens de duur van de werken, is de actie "Modder op de weg" opgestart. 

De actie houdt in dat tussen de landbouwer en het gemeentebestuur een overeenkomst wordt gesloten tot het bevorderen van de netheid en veiligheid op de openbare weg.. De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 1 jaar met stilzwijgende verlenging die loopt vanaf de datum van ondertekening.

Op vraag van de landbouwer plaatst de gemeente het gevaarsbord A51 met onderbord “MODDER” langsheen de besmeurde weg. Bij vervuiling van het wegdek stelt de landbouwer zo snel mogelijk de nodige handelingen om het wegdek te reinigen.