Hoe verloopt het sollicitatieproces?

Een sollicitatieprocedure bij de gemeente Sint-Pieters-Leeuw duurt meestal 2 tot 3 maanden vanaf het moment dat het vacaturebericht verschijnt. De juiste kandidaat koppelen aan de juiste job is voor ons erg belangrijk. We geven onze kandidaten voldoende tijd om te solliciteren, nadien krijgen ze de ruimte om zich voor te bereiden en de selecties tijdig in te plannen. 

Bij vacatures van bepaalde duur/vervangingscontracten is de termijn van de selectieprocedure korter zodat we snel kunnen inspelen op tijdelijke personeelstekorten op bepaalde diensten. 
 

Stap 1: Bekijk onze openstaande vacatures

Op de website van het lokaal bestuur vind je alle lopende vacatures terug via www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures. De vacatures staan gemiddeld twee tot drie weken online. 

Heb je nog geen interessante vacature gevonden? Schrijf je in voor onze e-nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief lees je het gemeentenieuws heet van de naald en zo blijf je meteen ook op de hoogte van onze vacatures.

Om iedereen gelijke kansen te geven, verspreiden we bij elke openstaande functie een vacaturebericht. Spontaan solliciteren kan dan ook niet.

Of je in aanmerking komt voor bepaalde vacatures, hangt af van de voorwaarden gesteld per vacature. (zie stap 2)

Je kan ons ook volgen op:

Stap 2: Stuur je kandidatuur in

In het vacaturebericht lees je hoe je kan solliciteren (via link op www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures of per post of afgeven bij de dienst Onthaal). We vragen bij voorkeur te solliciteren via het online sollicitatieformulier. Houd de uiterste sollicitatiedatum goed in de gaten! Na die datum staat de vacature niet meer online en kunnen we je sollicitatie niet meer aanvaarden. 

Per vacature lees je welke documenten (bijvoorbeeld cv, diploma ...) nodig zijn om te solliciteren. 

Moest je problemen ondervinden bij de voorwaarden rond diploma, vind je hieronder nog wat tips om hier aan te voldoen:

Je kan ook je vroegere school contacteren om dit op te vragen.

Heb je verder graag wat tips rond het opstellen van een cv, een motivatiebrief, rond een mondeling gesprek …? Meer info hierover vind je op www.vdab.be/solliciteren.
 

Stap 3: Ontvang een uitnodiging voor de selectieprocedure

Hou je mailbox in de gaten! Na het indienen van je sollicitatie, ontvang je een automatisch bericht dat je sollicitatie is toegekomen. De medewerkers van de personeelsdienst kijken al je bewijsstukken na en kijken of je in aanmerking komt om deel te nemen aan de selectieprocedure. Wij sturen jou via e-mail een uitnodiging voor de sollicitatieprocedure.

Ook als je niet in aanmerking komt voor deze procedure, brengen we je hiervan op de hoogte.

Je mag van ons ongeveer één week na de afsluitingsdatum een bericht verwachten.

De examendata liggen vast en kunnen niet verplaatst worden voor persoonlijke agenda’s. We brengen je hiervan ruim op voorhand op de hoogte zodat je deze kan inplannen.
 

Stap 4:  De verschillende onderdelen van de selectieprocedure

Het doel van selecties is om te meten welke kandidaten het beste scoren op de belangrijkste competenties die je nodig hebt om de job goed uit te voeren.  

In elk onderdeel wordt een aantal van deze competenties bevraagd, op verschillende manieren. Je vindt de verwachte competenties en de belangrijkste taken terug in de functiebeschrijving en de infobundel.

Er zijn verschillende selectiemethodes. Afhankelijk van de functie, maken we een keuze uit deze methodes. Een vooraf samengestelde jury overloopt deze opties.

Elke selectieprocedure heeft minstens één mondelinge proef.

Je kan solliciteren voor vacatures voor onbepaalde duur (contractuelen). Af en toe zijn er ook vacatures in statutair dienstverband (statutairen). Dit kan je zelf niet kiezen. De selectieprocedure is voor beiden hetzelfde.  

Voor een tijdelijke vacature (bepaalde duur of vervangingscontract) is er meestal maar één selectieronde.

Cv-screening

De kandidaat wordt beoordeeld op basis van zijn ingestuurde cv. Vooral bij procedures voor een tijdelijke vacature wordt dit onderdeel toegevoegd.

Schriftelijke proef

Een schriftelijke proef bestaat steeds uit een competentieproef en een gevalstudie.

Bij een competentieproef krijg je opdrachten en vragen waarbij voornamelijk vaktechnische en algemene competenties uit de functiebeschrijving worden getest.

Een gevalstudie omvat de specifieke beschrijving van één of meer situaties of praktijkgevallen die verband houden met de dienst, en waarover de gegevens tijdens het examen aan de kandidaat worden bezorgd. De wetgeving of specifieke kennis m.b.t. de functie kan hierin worden verwerkt en wordt in dat geval ter beschikking gesteld.

Als er specifieke leerstof is voor de proef, brengen we je daarvan bij de uitnodiging op de hoogte.

De proeven kunnen afgenomen worden in de vorm van een computerproef, een thuisopdracht of een praktische proef.  

Mondelinge proef (sollicitatiegesprek)

Dit is een selectiegesprek waarbij we peilen naar motivatie, ervaring, verwachtingen, competenties, attitude, leervermogen ... dit in de aanwezigheid van de jury. Als een voorbereiding nodig is, brengen we je ook hiervan op de hoogte. 

Nog enkele tips voor een selectiegesprek: www.selor.be/nl/testen/testen-voor-een-jury/interview/

Assessment

Een assessment wordt afgenomen bij de kandidaat met de hoogste score voor:

  • alle leidinggevende en coördinerende functies;
  • alle functies op A-niveau.

Een extern bureau brengt je competenties in kaart en gaat na of je profiel past bij dat van de functie. 

Een assessment kan bestaan uit:

  • cognitieve testen (abstract, verbaal en numeriek redeneren);
  • vaardigheidstesten (bv. nauwkeurigheid);
  • persoonlijkheids- en motivatievragenlijst;
  • simulatie- en interactieve oefeningen zoals postbak, rollenspel, presentatie geven ...

Tips om dit voor te bereiden vind je terug op:

Stap 5: Beslissing selectie / Match tussen kandidaat en vacature? 

Na de selectieprocedure delen we het resultaat aan elke kandidaat mee via mail. 

De jury maakt een rangorde op en de best geplaatste kandidaat krijgt als eerste een aanbod. 

Andere geslaagde kandidaten kunnen ervoor kiezen om in onze wervingsreserve te worden opgenomen. Dit is een rangorde van alle geslaagde kandidaten die nog niet aan bod kwamen. Als er terug een plaats vrijkomt voor dezelfde functie, wordt eerst deze wervingsreserve aangesproken. 

We vinden het belangrijk dat je uit deze selectieprocedure kan leren. We geven je na afloop van de mondelinge proef dus graag feedback, ook als je niet weerhouden bent. Je kan hiervoor een aanvraag indienen via personeelsdienst@sint-pieters-leeuw.be.

Nog vragen?

Voor vragen rond de vacature kan je terecht bij de medewerker (de gegevens vind je terug in het vacaturebericht) of personeelsdienst@sint-pieters-leeuw.be.

Personeelsdienst

Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 371 63 62
Openingsuren
ma
-
-
di
-
wo
-
-
do
-
vr
-
Gegevens ophalen
Gegevens ophalen