Gouden tips voor fietsers

Algemene tips voor fietsers

Doorbreek de negatieve spiraal: durf fietsen

Ouders vinden dikwijls dat het onveilig is op weg naar school en aan de schoolpoort. Ze brengen de kinderen met de auto naar school, maar daardoor wordt de weg naar en in de omgeving van de school steeds gevaarlijker … Deze spiraal moeten we durven doorbreken! 
Vandaar: durf fietsen! Als de kinderen of jongeren het zelf voor het zeggen zouden hebben, was de keuze meestal vlug gemaakt. Ze vinden zelf dat ze te veel in de auto zitten. Fietsen daarentegen is plezant, zeker als het samen kan met vrienden. Het is bovendien gezond en goedkoop. En natuurlijk is dagelijkse praktijkervaring de beste leerschool.

Kies een veilige fietsroute

Het is belangrijk dat fietsverkeer wordt geconcentreerd op bepaalde routes. Fietsers maken zich zichtbaar en daardoor veilig. Niet alleen fietspaden laten veilig fietsen toe. Je kan ook kiezen voor rustige woonstraten, landbouwwegen of een traject van de toeristische fietsroute. Wie de route van de kaart volgt, zal niet enkel veiliger, maar ook aangenamer naar school kunnen rijden. Niet te vermijden conflictpunten lichten we toe, zodat je weet waar je extra moet op letten.

Fietsen gaat snel

Veel tijd hebben ouders niet om hun kinderen naar school te brengen. Vaak nemen we ook voor korte afstanden de auto omdat we denken dat dit sneller gaat. Maar denk eens aan de files voor de rode lichten, de problemen voor het parkeren aan de schoolpoort … 
Fietsen gaat heus niet trager dan met de auto komen. Probeer het eens uit!

Fiets in groep

Een eenzame fietser valt minder op. Automobilisten reageren ook anders als je in groep fietst. Bovendien voel je je al vlug een stuk veiliger als je samen met vrienden rijdt op afgelegen of niet goed verlichte routes.

Zorg voor je eigen veiligheid

Is je verlichting in orde, werken je remmen, heb je goede reflectoren op je fiets en/of op je boekentas? Zeker in het donker is het belangrijk dat je als fietser wordt gezien. Een fietshelm staat best stoer, maar is er in de eerste plaats voor je veiligheid. 
Wees steeds attent voor andere weggebruikers. Let extra op voor rechts afslaand auto- en vrachtverkeer of voor openslaande portieren van geparkeerde voertuigen. Ook bij het naderen van kruisingen, zeker op dubbelrichtingfietspaden, moet je uitkijken. Gebruik je arm om aan te geven als je een manoeuvre gaat uitvoeren.

Fiets reglementair en hoffelijk

Gebruik het fietspad of de fietssuggestiestrook als er die is. Rijd steeds rechts, zeker op de openbare weg. Met twee langs elkaar op de weg mag binnen de bebouwde kom zolang kruisend verkeer mogelijk blijft. Buiten de bebouwde kom rijd je achter elkaar wanneer een voertuig je vanachter nadert. In een éénrichtingsstraat rijd je als fietsers achter elkaar indien kruisen van tegenliggers moeilijk wordt. Wees hoffelijk voor voetgangers.

De straatcode ... als fietser? als bromfietser?

 • Net als elke andere bestuurder moet je als fietser dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kwetsbare weggebruikers zoals voetgangers, met name wanneer het gaat om kinderen, bejaarden of personen met een handicap.
 • Op fietspaden mag je de andere gebruiker niet hinderen of in gevaar brengen.
 • Als op de busstrook ook de afbeelding van een fiets staat gemarkeerd mag je gebruik maken van deze strook. In dit geval moet je wel achter elkaar rijden.
 • Als je fietst in groep (min. 15 personen) kan je dezelfde regels volgen als een individuele fietser of de regels voor "fietsers in groep". Dit kan van belang zijn bij het fietsen bij schoolactiviteiten.
 • De regels voor de fietsers in groep zijn:
  • gebruik van de fietspaden is niet verplicht;
  • met maximum twee naast elkaar rijden mag altijd, op voorwaarde dat je gegroepeerd blijft;
  • op een baan zonder rijstroken mag je niet meer dan een breedte gelijk aan die van één rijstrook en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen;
  • op de rijbaan met rijstroken gebruik je alleen de rechter rijstrook.
 • Als je buiten de bebouwde kom een bromfiets klasse A of B bestuurt of als je binnen de bebouwde kom een bromfiets klasse A bestuurt, mag je op de fietspaden de andere gebruikers niet hinderen of in gevaar brengen.
 • Bromfietsers klasse B mogen niet op het fietspad binnen de bebouwde kom. Met een bromfiets klasse A of B ben je verplicht een helm te dragen.

Als fietser reflecteren, maar hoe?

Voor fietsers kunnen we volgende kledijtips geven:

 • draag heldere kleuren;
 • bovenkledij met reflectoren;
 • kleef extra reflecterend materiaal op zichtbare plaatsen.

Daarnaast is de fiets dé manier om op te vallen, tenminste … met de juiste uitrusting:

 • een wit of geel licht vooraan;
 • een rood licht achteraan;
 • een witte reflector vooraan;
 • een rode reflector achteraan;
 • gele of oranje reflectoren op de pedalen;
 • dubbelzijdige oranje of gele reflectoren op de spaken en/of een witte reflecterende strook aan weerszijden van elke band.

Wat zegt het verkeersreglement?

Wettelijk verplicht:

 • twee doeltreffende remmen;
 • een goed functionerende bel;
 • een goed functionerend wit of geel licht vooraan (mag in knipperstand werken);
 • een witte reflector vooraan;
 • een goed functionerend rood licht achteraan (mag in knipperstand werken);
 • een rode reflector achteraan;
 • een witte reflecterende strook aan weerszijden van elke band en/of minstens twee gele of oranje dubbelzijdige reflectoren per wiel;
 • gele of oranje reflectoren aan weerszijden van elk pedaal.

Hier let je best op:

 • zadel: stevig vastgezet, op de juiste hoogte;
 • stuur: stevig vastgezet, iets hoger dan het zadel;
 • wielen: stevig vastgezet, zonder speling;
 • spaken: strak aangespannen;
 • velgen: zonder vervorming;
 • banden: zonder scheuren, uitstulpingen of afgesleten loopvlak;
 • ketting: goed gesmeerd, met ongeveer 1 cm speling;
 • pedalen en trapas: zonder speling;
 • frame: zonder roest of beschadigingen.