Schoolbereikbaarheidskaarten

De schoolbereikbaarheidskaart is een duidelijk, overzichtelijk plan dat de meest veilige schoolroutes aangeeft. De knelpunten op de schoolroutes en in de schoolomgeving worden aangegeven, alsook welke wegen al dan niet geschikt zijn om veilig naar school te fietsen of te voet naar school te gaan. De schoolkinderen kunnen de schoolroutes dus op ieder moment inoefenen. De leerkrachten kunnen de plattegrond en verkeerstips ook in hun lessen verkeers- en mobiliteitseducatie gaan gebruiken.